Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare kurs D

Skapad 2020-01-06 19:28 i Arbete och välfärdsförvaltningen Kristianstad
Det är viktigt att kunna argumentera för sin åsikt i såväl tal som skrift. Nu ska du få lära dig vad som är typiskt för en insändare och få skriva en egen insändare.
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

Vi kommer att arbeta med insändare. Du kommer att få kunskaper om vad som är typiskt för genren, du kommer att få läsa insändare som andra skrivit, du kommer att få träna på att skriva en egen insändare och du kommer få presentera din insändare för resten av gruppen. Den kommer även lämnas in för respons av mig.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska få möjlighet att träna på och utveckla din förmåga att:

  •  formulera dig och kommunicera i skrift 
  •  anpassa det du skriver till syfte, mottagare och sammanhang.

Mål

Efter att vi avslutat momentet ska du:

  • veta hur en insändare är uppbyggd och visa det genom att skriva en egen insändare
  • kunna ge och ta emot respons på en insändare vad gäller språk, innehåll och uppbyggnad

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

  • skriva en insändare
  • använda skrivregler
  • att ta emot respons

Matriser

SFI
matris insändare

Koppling till uppgiften
* Eleven följer instruktionen. * Eleven skriver en i huvudsak fungerande argumenterande text.
* Eleven följer instruktionen. * Eleven skriver en relativt väl fungerande argumenterande text.
* Eleven följer instruktionen. * Eleven skriver en väl fungerande argumenterande text.
Innehåll
Begripligt innehåll. * En eller flera åsikter framgår. * Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
Relativt tydligt innehåll. * En eller flera åsikter framgår relativt tydligt. * Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Tydligt innehåll. * En eller flera åsikter framgår tydligt. * Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men finns.
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en välfungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Textuppbyggnaden stöds av flera och varierande sambandsord.
Språk
Viss språklig variation. * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med viss säkerhet. * Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. * Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med relativt god säkerhet. * Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. * Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
God språklig variation. * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med god säkerhet. * Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad. * Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: