Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 8 VT 20 Musik

Skapad 2020-01-06 20:48 i Sånnaskolan Kristianstad
Grundskola 8 Musik
Spela ackordspel och trummor! Och så lite historia på det...

Innehåll

Du kommer att få spela ackord på gitarr eller piano. Låtarna ni kan välja från finns i låtbanken. Kom gärna med nya förslag!

Du ska också få lära dig om pop & rockmusikens utveckling och vi kommer att fokusera på 1950-1980.

Du ska även få spela trummor och målet är att du ska kunna spela till en hel låt med ett varierat trumkomp.

Uppgifter

 • Ackordspel

 • Musikhistoria

 • Trumspel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9

Matriser

Mu
Musik åk 7-9 Sånnaskolan

.
E
C
A
Sång
- Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
- Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
- Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Spel
- Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
- Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
- Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Anpassa & uppmärksamma
- Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
- Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
- Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Teknik & Karaktär
- Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
- Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
- Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Musikaliskt uttryck
- Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
- Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
- Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Skapa
- Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
- Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kombinera
- Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
- Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
- Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Omdömen
- Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
- Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
- Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Resonemang
- Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
- Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
- Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Genrer & Instrument
- Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
- Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
- Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: