Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kkkk

Skapad 2020-01-06 21:18 i Testförskola Midsommarkransens resultatenhet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
kkkk

Innehåll

Innehåll

Område, läroplansmål: beskriv kort vilket intresseområde och/eller läroplansmål som

undervisningsplanen avser.

 

Varför har ni valt detta område?

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? (Nämn inte barns namn i undervisningsplanen, du kan lägga till dem i rutan för reflektion, som du hittar under undervisningsplanen, vid behov.)

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

 

 

Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

        Barnkonventionen?

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: