Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 8

Skapad 2020-01-06 22:01 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Geometri planering för åk 8 enligt Prio boken .
Grundskola 8 Matematik
Under detta kapitel kommer du att få lära dig: •Utföra beräkningar med formler för omkrets, volym, mantelarea och area för olika geometriska figurer: cirkel, triangel, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat • Utföra beräkningar med formler för volym för rätblock, kub, cylinder, klot, kon, prisma och pyramid. • Använda lämpliga enheter för omkrets: cm, m, dm • Använda lämpliga enheter för area: cm^2, m^2, dm^2 • Använda lämpliga enheter för volym: l, dl, cl, ml, cm^3,dm^3, m^3,mm^3 • Kunna omvandla enheter för volym korrekt, t.ex. från liter till cm^3 etc. • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang (är ditt svar rimligt, har du använd en lämplig metod, går din lösning att följa) • Förklara och motivera lösningar utifrån dina tidigare och nya kunskaper om begreppen i kapitlet. Till din hjälp kommer du att ha: • Planeringen • Gemensamma genomgångar • Uppgifter i boken • Gemensamma diskussioner och övningar. • Problemlösning Om du är klar så finns alltid på min vagn som du kan jobba med enskilt eller med en kompis som också är klar • Utmaningsböcker eller uppgifter

Innehåll

Vecka

måndag

8a 50, 8B 60, 8C 40

tisdag

8B 50 min

Onsdag

8A 40 min, 8B 40 min, 8c 60 min

Torsdag

8ABC 50 min

Fredag

8A 60 min, 8C 50 min

 

49

8B Prov kap 2

8AC: utdelning av planering och genomgång 3:1: Area och omkrets för olika geometriska figurer

8B: utdelning av planering och genomgång 3:1: Area och omkrets för olika geometriska figurer 3:1

 

8ABC: Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.1 i prioboken

8ABC: Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.1 i prioboken

8AC: Genomgång 3:2: cirkelns area

 

50

8B Genomgång 3:2: Cirkelns area

8AC Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.2 i

prio boken

8B Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.2 i prioboken

8ABC:Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.1 i prio boken

8ABC: genomgång 3:3: mantelarea

8AC: LUCIA i annat fall räkna blandade uppgifter ” kapitel blandade uppgifter” i PRIO-boken s. 232-233 nivå 1 och 2

51

Elevens val

Elevens val

Elevens val

Julavslutning

jullov

2

Jullov

Jullov

Studiedag

8ABC: repetition mantel area samt area och omkrets för cirkel

 

8AC Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.3 i prio boken

3

8B: Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.3 i prim boken

8AC:  Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.3 i prio boken

8B:  Begränsningsarea ,Mantelyta.  Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.3 i prio boken

8ABC: 

Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3:3 i prio boken

8ABC: Dugga 1( area & omkrets till cirkel och begränsningsarea ,avsnitt 3.1,3.2 och 3.3)  .

Genomgång 3:4

Volym av rätblock.Räkna 2 valfria nivåer i    avsnitt 3:4

8AC  : Räkna 2 valfria nivå  i avsnitt 3:4

4

8B: Räkna 2 valfria nivå  i avsnitt 3:4

8AC: Volymenheter avsnitt 3.5

8B: Volymenheter

avsnitt 3.5

8ABC: Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3:5

8ABC: Volym av prisma och cylinder.

Avsnitt 3.6

8AC: Räkna 2 valfria nivå  i avsnitt 3:6

5

8B: Räkna valfria nivåer avsnitt 3.6

8AC: 

 Volym av kon, pyramid och klot . Avsnitt 3:7

8B: Volym av kon, pyramid och klot . Avsnitt 3.7

 

8ABC: Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3:7

8ABC:  Dugga 2 ( Volym och volymenheter)

8AC: repetition och räkna valfria nivåer avsnitt 3:5 till 3:7

6

8B: repetition och räkna valfria nivåer avsnitt 3:5 till 3:7

8AC: Formler avsnitt : 3.8

8B:: Formler avsnitt : 3.8

8ABC: räkna valfria nivåer avsnitt 3,8

8ABC: Dugga 3(Volym  formler)

Problemlösning 

i olika områden

8AC: du kan göra begrepp test  i boken sida 122.Jobba med basläger eller höghöjd. eller repetitionsuppgifter

7

8B:Du kan göra begrepp test  i boken sida 122.Jobba med basläger eller höghöjd.eller repetitionsuppgifter

8AC: Jobba med blandade uppgifter B3 geometri eller repetition 

8B:Jobba med blandade uppgifter B3 geometri / repetition 

8AB: Valfria nivåer .Repetition inför provet

Elevens val

8C: prov

8AB: Blandade uppgifter eller  repetitionsuppgifter

elevens val

8C : problemlösning

Problemlösning i området

8

8A,B:Prov

8C: Problemlösning

Problemlösning 

problemlösning och redovisning av problemlösning

 

 

 

 S Om du blir kar med dina steg, gör ett par uppgifter på nästa steg. Gå tillbaka och gör ett par uppgifter på föregående avsnitt för att hålla dina kunskaper vid liv.

Prov: 8C prov på onsdag  12/2/2019 (v:7)

8A , 8B   prov på måndag  17/2/2019 ( v:8)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Geometri åk 8

Når ej målen än
E
C
A
1. Begreppsförmåga
- att använda begrepp - att beskriva begrepp med olika uttrycksformer - att se sambandet mellan begreppen
Du behöver lära dig fler grundläggande begrepp som krävs för förståelsen.
Du använder grundläggande begrepp på ett huvudsak fungerande sätt
Du har goda kunskaper om begreppen . Du använder och beskriver begreppen med relativt stor säkerhet.
Du har mycket goda kunskaper om begreppen. Du använder nya begrepp i nya sammanhang. Du beskriver begrepp på ett väl fungerande sätt och hur de relaterar till varandra.
2. procedurförmåga
- att välja och använda lämpliga metoder
Du behöver träna på att använda grundläggande metoder
Du använder fungerande metoder och gör beräkningar med godtagbar resultat
Du väljer och använder ändamålsenligt metoder och gör beräkningar med ett gott resultat
Du väljer och använder ändamålsenligt och effektivt metod med stor säkerhet och med mycket gott resultat.
3. Problemlösningsförmåga
- att välja och använda strategier - att formulera modeller - att bedöma rimlighet - att resonera kring alternativa sätt
Du behöver öva på att lösa strandproblem
Du löser enkla problem eller bidrar till att hitta lösningar med rimligt resultat.
Du löser problem självständigt och har ansats till generell lösningsmetod
Du använder väl fungerande generella lösningsmetoder, drar slutsatser och värderar olika tillvägagångssätt.
3. Kommunikationsförmåga
- att redogöra för tillvägagångssätt - att föra /följa matematiska resonemang -att argumentera
Du behöver redovisa dina lösningar och träna på att använda ett matematisk språk
Din redovisning går att följa. Du bidrar till viss del i diskussioner men visar viss osäkerhet med det matematiska språket
Du redovisar dina lösningar och det matematiska språket är oftast korrekt . Du bidrar aktivt till att föra diskussionen framåt
Dina redovisningar är välstrukturerat med ett korrekt matematiskt språk. Du för resonemangen framåt och fördjupar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: