Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen direkt 4A

Skapad 2020-01-06 22:08 i Annerstaskolan Huddinge
Här är målen, undervisningen och bedömning för Matteborgen 4A.
Grundskola 4 Matematik
Under HT-19 och VT-20 kommer du att få arbeta med läromedlet MatteBorgen 4A.

Innehåll

Undervisningens innehåll och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med taluppfattning, addition, subtraktion, geometri, multiplikation, division Tabeller och diagram. 

 På lektionerna kommer vi att ha genomgångar, arbeta både individuellt och i grupp, mattespel, ha läxor och diagnoser.

 

Bedömning

 Bedömning sker kontinuerligt när du arbetar men dessa punkter påverkar din bedömning:

 • Ditt engagemang vid genomgångar.
 • Skriftligt och muntligt i  par/gruppuppgifter.
 • Med problemlösning, enskilt och i grupp.
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 4A

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Taluppfattning
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000.
Du har goda kunskaper då du ska läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000.
Talens värde
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska berätta om talens värde och dela upp stora tal i de olika talsorterna.
Du har goda kunskaper om talens värde, talens uppbyggnad och talsorternas namn. Du kan talens värde och dela upp stora tal i de olika talsorterna, tusental, hundratal, tiotal och ental.
Tallinjen
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska läsa av och sätta ut tal på en tallinje
Du har goda kunskaper då du läsa av och ska sätta ut tal på en tallinje.
Addition
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du addera algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder. Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska använda addition när du löser textuppgifter.
Du har goda kunskaper i att addera fyrsiffriga tal, du kan även räkna med ännu större tal. Du har goda kunskaper då du använda addition när du löser textuppgifter.
Subtraktion
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du subtrahera algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion. Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du har goda kunskaper i att subtrahera fyrsiffriga tal, du kan även räkna med ännu större tal. Du har goda kunskaper då du kan använda subtraktion när du löser textuppgifter.
Geometriska figurer
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta om egenskaper och namnge några geometriska figurer. Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta om de geometriska begrepp som hör till kapitlet. Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska rita rektanglar, kvadrater, och trianglar med givna mått.
Du har goda kunskaper om de geometriska figurerna och kan namnge dem alla. Du har goda kunskaper och använder dig av de geometriska begrepp som hör till kapitlet. Du har goda kunskaper när du rita rektanglar, kvadrater, och trianglar med givna mått.
Omkrets
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska räkna ut figurers omkrets.
Du har goda kunskaper när du räkna ut figurers omkrets.
Multiplikation
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska multiplicera med hela tiotal och hundratal. Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta multiplicera varje talsort för sig.
Du har goda kunskaper vid multiplikation med hela tiotal och hundratal. Du har goda kunskaper i att multiplicera varje talsort för sig och du kan multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536 genom att räkna varje talsort för sig.
Kort division
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta räkna med kort division (utan minnessiffra).
Du har goda kunskaper i att räkna med kort division (utan minnessiffra).
Problemlösning
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta välja räknesätt för att löser en textuppgift.
Du har goda kunskaper i att välja räknesätt för att löser en textuppgift.
Tabeller och diagram
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska hämta fakta ur tabeller. Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska läsa och förstå stapeldiagram. Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska göra avprickningstabeller. Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska rita stapeldiagram.
Du har goda kunskaper då du hämta fakta ur tabeller. Du har goda kunskaper då du läser och tolkar stapeldiagram. Du har goda kunskaper då du ska göra avprickningstabeller. Du har goda kunskaper då du ska rita stapeldiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: