Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd åk 6

Skapad 2020-01-06 22:15 i Annerstaskolan Huddinge
Grundskola 6 Slöjd
Välkommen till träslöjd för åk 6! Vi kommer att arbeta med trä och metall samt använda olika verktyg.

Innehåll

 

Du kommer att få förutsättning för att utveckla din förmåga att;

 • Arbeta med trä och metall samt att förstå deras egenskaper och vilka verktyg som är anpassade till dessa.
 • Repetera de tekniker du lärt i tidigare årskurs och jobba vidare med dessa för att se hur vi kan utveckla dem för att förbättra din produkt.
 • Kunna bestämma dig för ett bra sätt att jobba beroende på vad du tänkt tillverka samt hur ditt val påverkar miljön.
 • Uttrycka dig med de begrepp som används inom slöjden.

Det här ska vi arbeta med

Material, verktyg och tekniker.

Vi kommer att arbeta med olika material av trä både bearbetat och i naturlig form. Du kommer att få lära dig hur man skiljer material åt och när man bäst använder de olika materialen. Vi kommer också att arbeta med olika former av återbruk av material och produkter som annars skulle kasserats.

Tidigare terminer har du fått lära dig hur du på ett säkert sätt använder maskiner och verktyg i slöjden. Vi kommer nu att arbeta vidare med detta och du kommer att få lära dig att justera och vårda verktyg av olika slag. Du har också fått lära dig använda olika redskap för mätning som linjal, vinkelhake, gradskiva och skjutmått. Vi kommer nu att arbeta vidare med fler tekniker som kan användas för att förenkla ditt arbete för att tillverka din slöjdprodukt.

Slöjdens sätt att arbete

Inom slöjden börjar ditt arbete oftast med en ide om något du skulle vilja tillverka. Vi kommer att arbeta vidare med dina idéer och göra en planering. Din plan kommer du att få skriva ner och komplettera med en måttsatt ritning som har lite större noggrannhet än de skisser du tidigare gjort. Vi kommer att träna olika metoder för att överföra plan till genomförande som innebär arbete med olika mättekniker. När du tillverkat ditt föremål så kommer du att få jämföra det med din plan och ge förslag på eventuella förbättringar. Denna terminen kommer du att jobba vidare med att självständigt planera vad du vill arbeta med och det är då viktigt hur du väljer, och motiverar ditt val av material samt hur du sammanfogar olika delar till en helhet. 

 

Vi kommer att fortsätt med att lära oss hur vi på ett säkert sätt kan använda de olika verktygen men också hur de ska vårdas..

Bedömning

Tillsammans kommer vi att hjälpas åt att bedöma ditt arbetet  för att kunna se vad vi gemensamt kan göra för att du ska komma vidare.

Vissa moment kommer att innebära att du får visa (ett litet test) att du klarar av att använda ett verktyg innan du på egen hand får jobba med det.

Sammanfattningsvis kommer ditt arbete att bedömas av läraren utifrån bedömningsmatrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Träslöjd åk6

Bedömningen avser

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Förmåga att
• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och
i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
I arbetet med några hantverks- tekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Förmåga att
• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Förmåga att
• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings-alternativ som leder framåt. 

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att
• analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjd- föremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Förmåga att
• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: