Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division VT20

Skapad 2020-01-07 08:08 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta område kommer vi lära oss mer om multiplikation och division. Dessutom ska vi titta på sambandet för att se hur räknesätten hör ihop!

Innehåll

Du kommer utveckla kunskaper om:

 • Multiplikation- och divisionstabellerna
 • att multiplicera och dividera med tio-, hundra- och tusental
 • Multiplikation med två-, tre- och fyrsiffriga tal genom uppställning.
 • Omgruppering

 

 • Samband mellan multiplikation och division
 • Kort division
 • Matematiska termer och begrepp kopplade till räknesätten: faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot

Arbetssätt

 • Vi kommer arbeta praktiskt med både spel och andra aktiviteter.
 • Vi kommer arbeta med arbetsblad, diskutera, föreläsningar, samt göra övningar i både grupp och enskilt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Lärandematris multiplikation och division

Jag...

På väg
Godtagbara kunskaper
---->
kan begreppen multiplikation och division och hur de hör ihop.
ha… kunskaper om matematiska begrepp
kan lösa en uppgift utifrån begreppen i multiplikation och division. kan lösa en divisionsuppgift med multiplikation. Ex. 45/5 grundläggande
kan använda sambandet mellan räknesätten i mer komplexa situationer. Ex. Ett köp på 3 600 kr delas upp på 6 månader. Hur stor blir månadskostnaden? goda
kan lösa multiplikationsuppgifter med omgruppering och uppställning.
kan välja och använda metoder för att lösa rutinuppgifter...
kan lösa uppgifter med högst tiotal i ena faktorn med hjälp av omgruppering. kan lösa uppgifter med hjälp av uppställning utan minnessiffror. Ex. 4 x 122. med tillfredställande resultat.
förstår hur omgruppering och uppställning fungerar och kan använda metoderna för att lösa uppgifter med tusental. Ex. 6 x 3655. med gott resultat.
kan lösa divisionsuppgifter med hjälp olika metoder.
kan välja och använda metoder för att lösa rutinuppgifter...
kan göra beräkningar med huvudräkning och kort division utan minnessiffror. Ex. 484/2. med tillfredställande resultat.
kan göra beräkningar med huvudräkning och kort division med hjälp av minnessiffror. Ex. 432/2. med gott resultat.
förklarar och kan prata om hur jag gör när jag räknar med division och multiplikation.
beskriver, redogör och samtalar om tillvägagångssätt på ett...
kan på ett enkelt sätt förklara hur jag gör när jag ska räkna ut ett tal med multiplikation och division. Använder rätt begrepp. i huvudsak fungerande sätt.
kan beskriva för andra hur man gör för att räkna ut ett tal med multiplikation och division. Kan förklara varför jag gjort på ett visst sätt. relativt väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: