Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Förskolan Pärlan

Skapad 2020-01-07 08:28 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola
Samtalsunderlag

Innehåll

Utvecklingssamtal

 

Barnets namn:­­­­­________________________________ Ålder:______________

 

Ansvarig pedagog:____________________________  Datum:_____________

 

 

Återkoppling från föregående samtal - Vad i verksamheten har gjort skillnad?

 

Normer och värden

Hur upplever vi barnets:

 • Situation på förskolan?
 • Samspel med andra barn och pedagoger?
 • Förståelse för varandras olikheter?

 

Hur har aktiviteter/projekt bidragit till barnets utveckling inom detta område?

Vilka lärprocesser är barnet inne i?

 

Utveckling och lärande

Hur upplever vi att barnet utvecklar sin:

 • Nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära?
 • Självständighet och tillit till sin egen förmåga?

 

Hur har aktiviteter/projekt bidragit till barnets utveckling inom detta område?

Vilka lärprocesser är barnet inne i gällande:

 

 • Matematik
 • Språkutveckling
 • Naturvetenskap/teknik
 • Estetiska uttrycksformer såsom bild, dans, rörelse och lek, sång och musik

 

Barns inflytande

Hur upplever vi att barnet utvecklar sin:

 • Förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande?
 • Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar?
 • Förmåga att ta ansvar för förskolans miljö?

 

Hur har aktiviter/projekt bidragit till barnets utveckling inom detta område?

Vilka lärprocesser är barnet inne i?

 

Utvecklingsområde

Vilka förmågor, kompetenser eller intressen behöver förskolan uppmuntra, stimulera, utmana eller stödja?

 

Vad kan förskolan göra för att skapa förutsättningar för barnets vidare utveckling och lärande?

Uppgifter

 • Utvecklingssamtal

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: