Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2020-01-07 08:44 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Metoder för att beräkna area på trianglar, kvadrater och rektanglar. Begrepp kopplat till beräkningarna.

Innehåll

Mål för området:

Kunna beräkna area på kvadrater, rektanglar och trianglar.

Kunna beräkna area för sammansatta figurer.

Kunna förstå och använda sig av begrepp som area, höjd, bas, rätvinklig triangel, liksidig triangel och likbent triangel.

 

Arbetssätt:

Genomgångar

Gemensamma problemlösningar med loggbok

Utvalda uppgifter i boken för färdighetsträning.

Uppgifter i Matteappen

 

Bedömning:

Skriftlig bedömning när arbetsområdet är avklarat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: