👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Petter och hans fyra getter

Skapad 2020-01-07 09:08 i Höjdens förskola Färgelanda
Förskola
Genom sagan kommer barnen få inspiration av fokusområdena Barns delaktighet och inflytande samt Omsorg, utveckling och lärande.

Innehåll

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål

 

Utifrån observationer i barngruppen har vi valt ett känt tema som barnen visat intresse för och som vi lätt kan använda i fokusområdena Barns delaktighet och inflytande samt Omsorg, utveckling och lärande.

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

 • gör sig delaktiga i leken tex dramatiserar sagan i olika former(delaktighet)
 • rimmar efter sig egen förmåga samt diskuterar begrepp som tex aptit(språk)
 • lära sig färgerna röd, blå, gul, vit och grön samt siffrorna 1-5 på barns hemspråk(mångfald)
 • övar sig på ordningstal 1-5(matte)
 • får en förståelse att vi ska vara rädd om vår natur tex återbruka/återvinna(natur)
 • vågar leka med färg tex blanda färger(tecken)

 

Insatser för att nå målen:

 • barnen får tillgång till material som är skapad utifrån sagan(drama)
 • göra getter/horn av toarullar
 • rim, ramsor och sång
 • använda tecken som stöd
 • 1 gång i månaden får barnen uppdrag av någon ur boken tex brev från Ludenben
 • ta hjälp av föräldrar med annat modersmål
 • räkna tex getterna
 • plock skräp och återvinna det vi hittar i naturen samt prata om olika material och varför gör vi det
 • måla och experimentera med färger i vårt målarrum

 

Litteratur/forskningsanknytning

Boken Petter och hans fyra getter av Einar Norelius. ev på annat modersmål

 

Barns delaktighet genom hela processen

Vi pedagoger är lyhörda i barnens diskussioner och åsikter samt att de får komma till tals. Barnen kommer få skapa och använda material till sagan som de sedan får använda i leken.

 

Vårdnadshavares delaktighet

Information till föräldrarna via Unikum om förskolans temaprocess. Vi tar hjälp av de föräldrar som har annat modersmål än svenska.

 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Organisera tvärgrupper, regelbundna planeringar samt att få temat som en röd tråd i verksamheten.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18