Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåbärsstället vt-20

Skapad 2020-01-07 09:27 i Uardas förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Uarda Blåbärsstället Ht-19, Vt-20. Ingress till pedagogisk planering: Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Vi strävar efter att både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. När lek-och lärmiljöer skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Förskolan vill uppmuntra till funderingar kring mångfald, likheter/olikheter och att vi alla är lika men ändå olika och därmed unika. Att känna trygghet i sig själv och vara stolt över den man är.

Innehåll

Nyckelbegrepp:

Våga

Vill

Kan

Nyfikenhet

Lära migPrioriterade läroplansmål:

 

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp,samarbeta,hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 • nyfikenhet,kreativitet och lust att leka och lära

 • förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

 

 

Nuläge:  

Vårterminen 2019 hade vi tolv barn som slutade hos oss, för att börja i förskoleklass. Vi har nu en grupp med elva nya barn vilket innebär att det det behövs mycket arbete för att få gruppen att fungera tillsammans. Det är en stor förändring med många yngre barn.

Barnen har hittat varandra i olika lekkonstellationer. Vi har också förändrat barnens lärmiljöer. Det har påverkat leken positivt och delvis även ljudnivån.

Vi ser nu att det finns ett behov av att jobba med matematik på olika sätt. Se prioriterat läroplansmål.
Planerade insatser:

 

Under höstterminen kommer vi att jobba med att få ihop gruppen och de olika smågrupperna, ( åldersindelade grupper).

Vi fortsätter att jobba i våra smågrupper.

 

Valda målkriterier:

 

 • fungera i grupp och enskilt.

 • empati.

 • leka med kompisar.

 • vara aktsam om våra saker.

 • få en grundläggande förståelse för matematik.Metodval:

 • gruppstärkande lekar.

 • närvarande och lyhörda pedagoger.

 • vuxna förebilder.

 • positiv uppmärksamhet.

 • extra fokus på föräldrasamarbetet med nya barnen.

 • mattelekar, mattesagor och experiment.Kännetecken:

 • fungerande leksituationer.

 • att alla har lekt eller samarbetat med något annat barn under dagen.

 • att barnen känner nyfikenhet inför både planerade och spontana lärsituationer.

 • Se punkten ovan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: