👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, år 9, vt21, v3-11

Skapad 2020-01-07 09:27 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Ekonomiska kretsloppet
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vi börjar läsåret med ämnet samhällskunskap och området ekonomi. Vi ska lära oss om hur pengar byter plats mellan olika aktörer, dessa aktörer är: hushåll, bank, offentliga sektorn, företag och utlandet. Vi ska analysera vad som händer om en utav aktörerna slutar fungera, till exempel banken eller utlandet.

Innehåll

Vi går genom det ekonomiska kretsloppet och använder samhällskunskapsboken Utkik, sidor: 144-168. 

 

Vad

Vecka

Ekonomi  sid. 144-168

Vecka 4

Ekonomi  sid. 144-168

Vecka 5

Ekonomi  sid. 144-168

Vecka 6

Vi arbetar med examinationen 

Vecka 7

Examination det ekonomiska kretsloppet

Vecka 8

Arbete och utbildning

Vecka 10

Arbete och utbildning

Vecka 11

Hur:

Genomgångar, filmer, samhällskunskapsboken, skriftliga uppgifter samt diskussioner. 

 

Examination:

Ni kommer att skriva en inlämningsuppgift som handlar om hur världsekonomin påverkas av en pandemi. Inlämning fredag v8. 

 

Länkar:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

https://www.youtube.com/watch?v=w-vr1Ju57Cg Klas förklarar Coronakrisen

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203777 Ekonomins grunder - samhällsekonomi

https://urplay.se/program/205441-perspektiv-pa-varlden-ekonomi-global-ekonomi Global ekonomi

 

Uppgifter

 • Priset på en Kanelbulle

 • Examinerande uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Det ekonomiska kretsloppet

F (insats krävs)
E
C
A
Samhällstrukturer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.