Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liten och trygg. Grottan ht-19

Skapad 2020-01-07 09:36 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Varje barn har rätt till en trygg tillvaro. Kan vi lära barnen att förmedla vad de känner ökar chansen att de nu eller senare i livet kan berätta om de blir behandlade på ett sätt som inte känns bra för dem. Vår strävan är att barnen ska vara i kontakt med sitt känsloliv och ha en sådan trygg kontakt med vuxna att de vågar berätta om de upplever obehag av någon anledning, oavsett vad. Vuxna ska för dem vara personer som förmedlar trygghet och tillit.

Innehåll

Vad?

Vi som arbetar med barn har en viktig roll att hjälpa barn att uttrycka sina känslor. Vecka 46-47 kommer vi att jobba med barnens integritet och känslor. Vi tar hjälp av materialet ”Hur mår Liten? Hur mår du?” Vi pratar om att allas känslor är tillåtna och att vi alla har rätt att visa dem. Få barnen att våga sätta ord på sina känslor. Vi kommer att prata om vikten av att kunna säga NEJ/STOPP. Lära barnen att lyssna och respektera varandra.

Hur?

Vi kommer att prata om känslor under till exempel samlingen men också i andra situationer. Vi använder oss av olika "känslokort" där barnen får ta ett kort i taget med en känsla som hen har just nu och förklara hur och varför man känner som man gör. Det kan vara till exempel känslan glad och barnet kanske svarar att hen är glad för att få vara på förskolan och leka med sina kompisar. Eller så väljer barnet känslan ledsen, kanske saknar barnet sin mamma. Vi kommer också att ha andra kort där det står frågor som till exempel, kan vuxna vara ledsna? Hur känns det när man är arg? När blir du glad? Vi ska låta barnen måla sina känslor utifrån glad, arg,och sedan efter musik. 

Med handledning av Brottsoffermyndigheten gör vi pedagogiska övningar med barnen och använder oss av deras bok "Liten", känslokort och lekar.

Varför?

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras! Alla barn har rätt att växa upp som fria och självständiga människor!
 • Barnets bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör barn!
 • Barn har inte bara rätt till liv, utan också till utveckling!
 • Barn har rätt att fritt uttrycka sin mening och ha inflytande över sin situation, i förhållande till ålder och mognad. Vuxna ska lyssna till, respektera och väga in barnets åsikter i alla beslut som rör barnet!

(Taget från Rädda Barnen, Barnkonventionen.)

Mål

Vi vill att barnen på förskolan ska: 

•Känna sig trygga på förskolan

 • Veta vad stopp-handen är
 • Kunna säga/visa NEJ/STOP
 • Acceptera varandras olikheter
 • Kunna uttrycka eller visa sina känslor
 • Veta att de kan prata med oss vuxna på förskolan

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: