Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8 05C

Skapad 2020-01-07 09:38 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebran kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer. Inom detta område kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

 

 

 

Centralt innehåll:

·       Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

·       Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

·       Metoder för ekvationslösning.

·       Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

·       Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

 

 

Områdets begrepp:

algebra
mönster
aritmetisk talföljd
geometrisk talföljd
formel

numeriskt uttryck
algebraiskt uttryck
variabel
förenkla     

likhet
ekvation
obekant
prövning

 

 

 

Områdets metoder:

·       Mönster

·       Mönster och formler

·       Uttryck med parenteser

·       Multiplikation med en parentes

·       Ekvationer

·       Mer om ekvationer

·       Problemlösning med ekvationer

 

 

 

En preliminär planering av området Algebra:

 

Boken Prio har tre nivåer (grön, blå och röd). Grundkursen är de gröna uppgifterna,
strävar man efter att nå de högre kunskapskraven bör man (även) arbeta med blå och röda uppgifter. Det kommer även att finnas övningsblad att arbeta med som tillhör varje delavsnitt.

 

 

 

 

Vecka

Måndag

Onsdag

Torsdag

Läxa 

2

   Jullov

Arbetshäfte: introduktion Algebra och mönster.

 

2.1 Mönster

 

Göra klart häftet

 

 

3

2.1 Mönster

2.2 Mönster och formler

 

Laboration mönster

 

2.2 Mönster och formler

2.3 Uttryck med parenteser

 

Göra klart 2.1-2.2

 

 

4

2.3 Uttryck med parenteser

 

2.4 Multiplikation med parentes

2.4 Multiplikation med parentes

 

2.5 Ekvationer

 

Göra klart 2.3 och 2.4

 

 

5

2.5 Ekvationer

2.6 Mer om ekvationer

 

2.6 Mer om ekvationer

 

2.7 Problemlösning ekvationer

Göra klart 2.5 och 2.6

6

2.7 Problemlösning ekvationer

Problemlösning

Repetition

Problemlösning

Repetition

Gör klart 2.7

+ Öva hemma inför provet.

7

Problemlösning

Repetition

 Prov kap 2

 

 

 

 

Prov kap 2
& Utvärdering

 

 

 

 

Öva hemma inför provet.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: