Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets uppkomst på jorden och urtiden .

Skapad 2020-01-07 09:45 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vi arbetar med hur vår planet skapades och hur livet uppstod på jorden. Vi följer livets uppkomst, från encelliga organismer till människans utveckling.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet SO / historia ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Arbetssätt

Du kommer att få läsa och arbeta med olika texter som handlar om livets uppkomst, urtiden och forntiden. Vi pratar och diskuterar om det vi arbetar med.
Böcker vi arbetar med är bl.a. Forntidsboken och SO-Boken, läsebok och arbetsbok.

Du kommer även att få se några filmer.

Du kommer att få arbeta i helklass, enskilt och i små grupper. 

Du dokumenterar ditt arbete på olika sätt, t.ex. genom att skriva och rita, dramatisera och fotografera. 

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper på olika sätt. Ibland genom att vi arbetar med olika texter, där du visar att du kan använda dina kunskaper och det du lärt dig i t.ex samtal och diskussioner med lärare och kamrater. Du är delaktig i arbetet genom att vara aktiv på lektionerna och genom att vara en positiv kraft i t.ex. grupparbeten. 

Du dokumenterar ditt arbete på olika sätt och visar då dina kunskaper. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: