Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Några samhällsfunktioner och yrken/verksamheter i vårt närområde

Skapad 2020-01-07 09:53 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Ett kortare tema som behandlar några yrken/ samhällsfunktioner som finns i vår närhet.
Grundskola 2 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Vi kommer under ett par veckor arbeta med vårt närsamhälle och de samhällsfunktioner och yrken som finns där. Vad betyder de för oss och behövs de är frågor vi ställer och samtalar kring?

Innehåll

Syfte

Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld. Undervisningen syftar till att eleven så småningom ska kunna:

Centralt innehåll

Konkretisering av målen

Du ska kunna berätta om några yrken och samhällsfunktioner och känna igen deras symboler.

Du ska kunna återberätta delar av det du fått förklarat för dig, muntligt, med text eller bild.

Du ska veta vilket nummer man ringer vid nödsituation.

Du ska till viss del kunna samtala med andra om det du lärt dig.

Arbetssätt

Under några veckor kommer vi att arbeta med yrken och samhällstjänster såsom, sjukvård, polis, skola, bibliotek, kyrka etc som finns i vårt närområde.

Vi kommer att lära genom att läsa olika texter, genomgångar, samtal, film, gruppuppgifter och enskilda bild- och skrivuppgifter.

Visa lärande

Jag kommer efter avslutat arbetsområde bedöma elevernas förmåga att:

återberätta och resonera

uttrycka förståelse kring samhällsfunktioner och deras nytta

uttrycka sig med hjälp av att måla och se symboler och bilder

att skriva faktatext (2orna)

eleverna kommer få utvärdera och självskatta sitt lärande av temaarbetet på ett för dem bekant sätt

Detta gör vi genom att barnen får redovisa för varandra med stöd av det material de själva har producerat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Sh  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: