Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Femårsgruppen

Skapad 2020-01-07 09:57 i Förskolan Linden Fristående förskolor
Förskola
En gång i veckan har vi verksamhet med Lindens femåringar; det vi kommer kalla för femårsgruppen.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet med gruppen är att barnen ska lära känna varandra inför skolstart och få delta i en utmanande verksamhet konstruerad för femåringars generella behov där vi anpassar och lägger nivån utifrån barngruppen. Vikten i verksamheten ligger på leken och att bygga upp relationer barnen emellan. 

Metod

Vi strävar efter att hålla oss till samma rutiner vid varje tillfälle. Onsdagar kl. 9.15 går vi tillsammans till Lindgården där femårsgruppen ska hålla till. Vi startar med samling följt av aktivitet och fri lek/spel. Vi lägger stor vikt i pedagogstyrda lekar i helgrupp med fokus på socialt samspel och gruppsammanhållning. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: