Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN WWII

Skapad 2020-01-07 10:14 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Look at the picture, what do you see? What differences and similarities can you see between the boys in the picture? Describe the environment. Look at their facial expressions… Write as much as you can. What will the movie be about?

Innehåll

 

Engelskämnets syfte

 

o   Förstå och tolka innehållet I talad engelska

 

o   Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

o   Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

 

o   Anpassa språket efter syfte, mottagare och situation

 

o   Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och olika delar av världen där engelska används

 

Vad kommer bedömningen grundas på?

 

o   Muntlig bedömningsuppgift, filmsamtal i grupp

 

o   Skriftlig bedömningsuppgift,  

 

Till varje bedömningsuppgift finns en bedömningsmatris kopplad. Kom ihåg att alltid följa matriserna under arbetets gång så du kommer ihåg vad som bedöms. Kom också ihåg att lektionerna är din scen, där visar du vad du kan.

 

Målet med arbetsområdet

 

Utveckla din kommunikativa förmåga, både den muntliga och den skriftliga.

 

Jag påminner om vad som står i kursplanen för engelska 7-9

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

 

Hur ska vi nå målen för arbetsområdet?

 

Övningsuppgift 1, titta på filmen

 

Övningsuppgift 2, karta över filmen som förberedelse inför samtalet kring filmen

 

Bedömningsuppgift 1, muntlig bedömningsuppgift, filmsamtal

 

Övningsuppgift 3, instruktioner om hur man skriver en faktatext

 

Övningsuppgift 4, samla källor + källhänvisning + källförteckning

 

Övningsuppgift 5, mind-map

 

Bedömningsuppgift 2, skriftlig bedömningsuppgift, en händelse under andra världskriget

Matriser

BEDÖMNINGSMATRIS KOPPLAD TILL BEDÖMNINGSUPPGIFT 1, FILMSAMTAL

E
C
A
Kommunikativa förmågan Presentera
När du presenterar dina egna åsikter, argument och resonemang gör du det enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
När du presenterar dina egna åsikter, argument och resonemang gör du det relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt med flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
När du presenterar dina egna åsikter, argument och resonemang gör du det relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Kommunikativa förmågan Diskutera
I diskussionen uttrycker du dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I diskussionen uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I diskussionen uttrycker du dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Metakognitiva förmågan *
Du gör enkla förbättringar av egna framställningar och dina strategier är i huvudsak fungerande som i viss mån löser problem i och förbättrar diskussionen.
Du gör välgrundade förbättringar av egna framställningar och dina strategier är fungerande löser problem i och förbättrar diskussionen.
Du gör välgrundade förbättringar av egna framställningar och dina strategier är väl fungerande som löser problem i och förbättrar diskussionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

BEDÖMNINGSMATRIS KOPPLAD TILL BEDÖMNINGSUPPGIFT 2, SKRIFTLIGT

E
C
A
Kommunikativa förmågan
Ditt språk är enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Ditt språk är relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Vidare formulerar du dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Ditt språk är relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Vidare formulerar du dig även med flyt och viss an passning till syfte, mottagare och situation.
Metakognitiva förmågan *
Dina strategier är i huvudsak fungerande som i viss mån löser problem i din text.
Dina strategier fungerar och löser problem i din text.
Dina strategier är väl fungerande och löser problem i din text samtidigt som de för texten framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: