Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez nous 2 kapitel 2

Skapad 2020-01-07 10:17 i Lagmansskolan Mjölby
Under v. 45-46 arbetar vi med Chez nous 2 kapitel 2.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I Chez Nous 2 kapitel 2 jobbar vi med klockan, skolämnen, veckodagar och klassrumsfraser.

Innehåll

Centralt innehåll / detta lär vi oss:

 • Klockan, alla klockslag
 • Skolämnen
 • Veckodagar
 • Klassrumsfraser
 • Verben être och avoir
 • Bestämd artikel (la, le)

 

 • Klockan, alla klockslag
 • Veckodagarna
 • Böja verben être och avoir
 • Översätta meningar från svenska till franska (förprickade glosor från kap 2ABC)
 • Veta vad olika skolmaterial heter på franska (blyertspenna, sudd, bok, bläckpenna, linjal, dörr, fönster, pennvässare, bord, lampa)

Arbetssätt:

Vi kommer att använda läroboken, sidorna 28-41 i textboken, samt sidorna 28-51 i övningsboken. Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp. Vi kommer att:

 • Läsa olika sorters texter
 • Lyssna på instruktioner, texter och sånger, öva på uttal, ordkunskap, fasta uttryck.  
 • Skriva och arbeta med övningar utifrån den text och grammatik vi går igenom
 • Tala om innehållet i texterna och diskutera i gruppen
 • Träna uttal, glosor och grammatik med digitala verktyg på www.ovningsmästaren.se 

 

Du utvecklar ditt språk genom att:

 • lyssna noga och följa instruktioner
 • fokusera och delta aktivt i lektionsarbetet
 • läsa och repetera aktuell text ofta och flera gånger
 • göra övningsuppgifterna till kapitlet
 • använda ovningsmastaren.se för att träna in uttal, glosor och grammatik
 • göra läxorna för att kontinuerligt utöka ditt ordförråd samt grammatiska kunskaper

Uppgifter

 • Il est quelle heure

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris Moderna språk Franska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa
Behöver öva mer för att förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår det viktigaste i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår det viktigaste och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Lyssna
Behöver öva mer för att förstå det talade språket, till exempel vid instruktioner, berättelser och frågor.
Förstår det viktigaste i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår det viktigaste och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriva
Behöver öva mer för att göra sig förstådd i skrift.
Uttrycker sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar. Anpassar sig till viss del till syfte, mottagare och situation.
Tala
Behöver öva mer för att kunna uttrycka sig muntligt.
Uttrycker sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar. Anpassar sig till viss del till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Behöver träna mer för att kunna använda sig av någon strategi.
Använder någon strategi för att förbättra interaktionen.
Använder mer än en strategi för att förbättra interaktionen.
Använder flera strategier för att förbättra interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: