Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturmatte ht-19-vt -20

Skapad 2020-01-07 10:26 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Naturmatte, en gång i veckan träffas stubbens och kottens 5 åringar. Även några 4 åringar är med i gruppen. *Vi har siffervästar på oss. *Vi vill utnyttja vår närhet till skogen *Vi vill lära barnen utforska och värna om sin natur och närmiljö. *Vi vill på ett lekfullt sätt ge barnen grunderna till matematisk förståelse. *Vi arbetar med sortering, mönster, former, antal och siffror. *Teknik/ experiment *Digitala verktyg/ Blue botar / Ipad

Innehåll

MÅL :

 Att väcka barns nyfikenhet till natur och matematik. 

Att barnen från 2 avd. får träffas och  lära känna varandra inför kommande skolstart.

VI utgår ifrån Läroplanen och dess mål.

 

Vi utgår ifrån boken" Leka och lära matematik

Hur dokumenterar vi:

Vi dokumenterar barns lärande, vi samtalar och fotograferar.

Varför ska vi dokumentera:

För att barnen ska få syn på  sitt eget lärande, för att föräldrarna ska få insyn i verksamheten  och kunna påverka. Och för att ha ett samarbete hem/ förskola Dokumentation behövs för personalen för att kunna utvärdera sitt arbete med barnen.

VI dokumenterar  i Unikum och sätter upp teckningar och bilder på väggen. De vuxna ser tydligt vad barnen lärt sig vid samtal och återberättande för varandra vad som gjorts på våra träffar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: