👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skriva en dikt

Skapad 2020-01-07 10:26 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 6 Modersmål
du kommer att jobba med olika typer av texter under vecka v. 3-8

Innehåll

vi kommer att jobba med olika av texten med fokus på poesi och dikter

Efter avslut område ska du lämna in skriftlig uppgift i form  av en dikt .Dikten ska innehålla minst tre verser och kännateckenas av specifika poetiska drag . dessutom  ska du kunna svara på relaterande frågor kring din dikt

Uppgifter

 • Skriv en dikt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6