Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skriva en dikt

Skapad 2020-01-07 10:26 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 6 Modersmål
Du kommer att jobba med olika typer av texter under v. 3-6

Innehåll

Vi kommer att jobba med olika typer av texter med fokus på poesi och dikt.

Efter avslutat område ska du lämna in skriftligt uppgift i form av en dikt. Dikten ska innehålla minst tre verser och kännetecknas av specifika poetiska drag. Den ska läsas inför gruppen med rätt lässtrategi dessutom ska du kunna svara på relaterade frågor kring din dikt.

Uppgifter

 • skriv en dikt

 • Skriv en dikt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: