Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en dikt

Skapad 2020-01-07 10:27 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 6 Modersmål
Du kommer att jobba med olika typer av texter under v.3-6.

Innehåll

Vi kommer att jobba med olika typer av texter med fokus på poesi och dikter.

Efter av slutat område ska lämna in skriftlig uppgift i form av en dikt .Dikten ska innehålla minst tre verser och kännetecknas av specifika poetiska drag .

Den ska läsas inför grupp med rätt lässtrategi .

Uppgifter

 • skriv en dikt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: