Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter & ordklasser

Skapad 2020-01-07 10:28 i Stora Skedvi skola Säter
Grundskola 6 Svenska
Under första delen av vårterminen kommer vi arbeta med argumenterande texter och ordklasser.

Innehåll

Mål

- urskilja argumenterande texters struktur och särdrag, resonera om avsikter med debattartiklar och göra textkopplingar

- planera och skriva en egen debattartikel med: tes, argument, motargument, referatmarkörer och bindeord

 - förbereda och medverka i en debatt där du använder övertygande argument och bemöter motståndarens argument 

- identifiera de olika ordklasserna och deras funktion i det svenska språket

 

Undervisning

Argumenterande texter

Du kommer att arbeta i boken "Klara svenskan" med olika typer av uppgifter.

Arbetsområdet argumenterande texter består av tre delar, läsa, skriva och tala:

Läsa: Du kommer öva på att urskilja den argumenterande textens struktur och särdrag. Lära dig att hitta skribentens tes och argumenten som stödjer tesen, urskilja referatmarkörer och bindeord samt göra textkopplingar

Skriva: Du kommer att få skriva en egen debattartikel som följer den typiska strukturen för texttypen. Du kommer även träna på att använda skiljetecken och stava ord.

Tala:  Du kommer förbereda och medverka i en debattartikel där du tränar på att uttrycka åsikter och bemöta andras argument.

 

Ordklasser

Arbetsområdet ordklasser består av olika delar: substantiv, verb, adjektiv, pronomen, prepositioner, adverb, konjunktioner.

Vi kommer arbeta utifrån boken "Språklära". 

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång.

Matriser

Sv
Svenska vt 2020 - Argumenterande texter

E
C
A
Läsa
Läsa argumenterande texter med flyt och urskilja strukturen: - hitta tesen - hitta argument och motargument - hitta referatmarkörer och bindeord
Du kan med flyt läsa argumenterande texter för barn och ungdomar. Du använder metoder för att urskilja strukturen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan med bra flyt läsa argumenterande texter för barn och ungdomar. Du använder metoder för att urskilja strukturen på ett fungerande sätt.
Du kan med mycket bra flyt läsa argumenterande texter för barn och ungdomar.Du använder metoder för att urskilja strukturen på ett väl fungerande sätt.
Resonemang & textkopplingar
Resonera om skribentens avsikt med debattartikeln och göra textkopplingar.
Du kan till viss del resonera om skribentens avsikt med debattartikeln. Du kan göra några textkopplingar om.
Du kan resonera på ett fungerande sätt om skribentens avsikt med debattartikeln. Du kan göra flera textkopplingar som du utvecklar.
Du kan resonera på ett väl fungerande sätt om skribentens avsikt med debattartikeln. Du kan göra flera utvecklade textkopplingar med kopplingar till världen utanför.
Skriva- innehåll
Du kan skriva en begriplig argumenterande texter med en röd tråd.
  • Sv  4-6
Du kan skriva argumenterande texter med ett begripligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett i huvudsak fungerande sätt och ditt språk är ganska varierat. Du formulerar en tes med några enkla argument och motargument. Du använder referatmarkörer och bindeord på ett fungerande sätt.
Du kan skriva argumenterande texter med ett relativt tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett fungerande sätt och ditt språk är varierat. Du formulerar en tes med flera argument och motargument. Du använder referatmarkörer och bindeord på ett väl fungerande sätt.
Du kan skriva argumenterande texter med ett tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett väl fungerande sätt och ditt språk är mycket varierat. Du formulerar en tes med flera utvecklade argument och motargument. Du använder referatmarkörer och bindeord på ett mycket väl fungerande sätt.
Skrivregler
Du stavar, använder punkt, kommatecken och utropstecken samt börjar varje mening med stor bokstav. Du delar in texten i stycken.
  • Sv  4-6
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett fungerande sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett väl fungerande sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Tala
Du förbereder och medverkar i en debatt där du använder argument och bemöter motståndaren med motargument.
  • Sv  4-6
Du kan förbereda och medverka i en debatt med enkla argument och motargument.
Du kan förbereda och medverka i en debatt med utvecklade argument och motargument.
Du kan förbereda och medverka i en debatt med välutvecklade argument och motargument.

Sv
Svenska vt 2020- Ordklasser

E nivå
C nivå
A nivå
Förmåga att identifiera och dela in ord i ordklasser, samt veta ordklassernas funktioner i svenska språket.
Du känner till och kan beskriva de tre vanligaste ordklasserna (substantiv, verb och adjektiv).
Du känner till och kan beskriva substantiv, verb, adjektiv, pronomen, prepositioner och adverb.
Du kan alla nio ordklasserna (substantiv, verb, adjektiv, pronomen, prepositioner, adverb och konjunktioner) och kan även deras olika funktioner.
Förmåga att identifiera olika ordklasser i en text.
Du visar att du kan använda dina kunskaper genom att identifiera de vanligaste ordklasserna i en text
Du visar att du kan använda dina kunskaper genom att identifiera de flesta ordklasserna i en text.
Du visar att du kan använda dina kunskaper genom att identifiera alla ordklasserna i en text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: