Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymdgeometri

Skapad 2020-01-07 10:33 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Det första arbetsområdet i matematik är denna termin ”Rymdgeometri”. Det är ett roligt arbetsområde där vi b la kommer lära oss om olika rymdgeometriska kroppars volymer och utseende. Det blir också en hel del problemlösning i par och i grupp.
Grundskola 9 Matematik
Det första arbetsområdet i matematik är denna termin ”Rymdgeometri”. Det är ett roligt arbetsområde där vi b la kommer lära oss om olika rymdgeometriska kroppars volymer och utseende. Det blir också en hel del problemlösning i par och i grupp.

Innehåll

LPP för arbetsområdet Rymdgeometri”

 Det första arbetsområdet i matematik är denna termin ”Rymdgeometri”. Det är ett roligt arbetsområde där vi kommer lära oss om olika rymdgeometriska kroppars volymer och utseende. Det blir också en hel del problemlösning i par och i grupp.

Vi kommer arbeta med det under vecka 2-8. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov fredagen den 21/2-2020. 

Du ska efter att vi avslutat arbetsområdet kunna

 

 för betyget E…

 

 • Förstå och förklara vad volym är för något.
 • Ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar till exempel rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid. Tal 1-6 sidan 74-75.
 • Med hjälp av matematiska begrepp kunna beskriva ovan nämnda kroppar.
 • Använd olika enheter för volym. Tal 7-16 sidan76-77 + stenciler.
 • Beräkna volymen för rätblock, kub, cylinder, prisma, kon och pyramid. Tal 17-39 sidan 78-83
 • Kunna beräkna begränsningsyta på kub, rätblock och cylinder, utdelade uppgifter.
 • Förstå skillnaden mellan längdskala, areaskala och volymskala.
 • Lösa uppgifter och dra slutsatser kring skala uppgifter. Tal 40-45 sidan 84-85 samt stenciler.
 • Förstå och räkna med likformighet. Tal 46-51 sidan 86-87.

 

för betyget C-A förutom det som står på betyget E…

 

 • Kunna lösa svårare likformighets problem. Tal 1-5 sidan 96-97.
 • Kunna lösa svårare problemlösnings uppgifter för rätblock, kub, cylinder, prisma, kon, klot och pyramid. Tal 6-13 sidan 98-99 + uppgifterna på svarta sidan 238.
 • Använda Pythagoras sats vid problemlösning med rymdgeometriska kroppar. Tal 14-20 sidan 100-101.
 • Svarta sidan
 • Matematiska begrepp att kunna

 

Platoniska kroppar, rymdgeometrisk kropp, basyta, sidoyta, hörn, kant, kubikmeter, liter, månghörning, begränsningsyta, mantelyta, likformighet, prisma, rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid, klot, sfär, rymddiagonal, motsvarande sid.

 

 

Undervisningen

 • Vi pratar om och diskuterar grundläggande begrepp inom rymdgeometri och algebra.
 • Vi färdighets tränar i matematikboken och på stenciler.
 • Vi har läxor som vi går igenom på tavlan.
 • Vi utför olika laborationer/ uppgifter i grupp samt diskuterar och redovisar vad vi kommit fram till.
 • Vi gör egna uppgifter och löser varandras.
 • Vi arbetar med större matematiska problem.

 

Bedömning

 

Hur ska det bedömas?

 

 

 • Kontinuerligt under lektionerna vid genomgångar och diskussioner.
 • Du berättar muntligt någon uppgift som du utfört.
 • Vid muntliga diskussioner av gemensamma problem/laborationer under lektionerna.
 • Skriftligt prov.

 

Vad ska bedömas?

 

·      Dina laborationer/ inlämningsuppgifter/ problemlösnings uppgifter. (Hur gick du till väga? Varför valde du att göra så? Vilka blev dina resultat? Vilken slutsats kunde du dra? Hur gick du vidare?

·      Vilken förståelse du visar för de matematiska begrepp vi diskuterat och pratat om.

·      På vilken nivå du ställer frågor, framför och bemöter åsikter och argument och hur du för diskussionerna framåt.

 

 MATRIS  Kunskapskrav matematik

 

 

 

E

C

A

 

 

 

 

PROBLEMLÖSNING

 

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till proble­mets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan til­lämpas i sammanhanget.

 

 

 

PROBLEMLÖSNING

 

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god an­passning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

 

 

PROBLEMLÖSNING

 

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i samman­hanget.

 

 

 

 

 

 

BEGREPP

 

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 

BEGREPP

 

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att an­vända dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 

 

BEGREPP

 

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 

 

 

 

 

Kommunikation

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

 

 

Kommunikation

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.

 

Kommunikation

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

                 

 

Matriser

Ma
Rymdgeometri

Rubrik 1

E
C
A
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett
i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till proble¬mets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan til¬lämpas i sammanhanget.
relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god an-passning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i samman-hanget.
Begrepp
Eleven har
grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att an-vända dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i
huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: