Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väståkraskolan 4-6 LPP i ämnet bild för åk 4-6

Skapad 2020-01-07 10:33 i Väståkra F-9 Trelleborg
Övergripande LPP i bild.
Grundskola 4 – 6 Bild
Alla arbetsområdet kommer att presenteras i elevens Classroom under ämnet bild. Där kommer i flera fall även presenteras filmer kopplade till arbetsuppgiften.

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Dina mål i bild.

 • Kunna framställa några olika typer av berättande och informativa bilder så att budskapet framgår.
 • Kunna använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
 • Kunna kombinera några olika bildelement.
 • Kunna utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Kunna presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.
 • Kunna formulera och välja handlingsalternativ som ledar framåt.
 • Kunna föra underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Kunna ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Undervisning

 • Framställa bilder med teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Fotografera och filma samt redigera i datorprogram.
 • Använda ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Bedömning

Detta bedömer du och jag

 • Din förmåga att framställa några olika typer av berättande och informativa bilder så att budskapet framgår.
 • Din förmåga att använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
 • Din förmåga att kombinera några olika bildelement.
 • Din förmåga att utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Din förmåga att presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.
 • Din förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som ledar framåt.
 • Din förmåga att föra underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna.

Bildframställning

Redskap för bildframställning

Bildanalys

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunskapskrav i kursplanerna:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: