Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollspel (Volleyboll och basket)

Skapad 2020-01-07 10:42 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under det här arbetsområdet kommer du att få testa på och lära dig reglerna i bollsporterna basket och volleyboll.

Innehåll

Mål: Kunna svara på

 

(Avser volleyboll)

 • Hur gör man ett baggerslag?
 • Hur gör man ett fingerslag?
 • Hur skall man rotera vid spel i volleyboll?
 • Hur gör man en serve?

(Avser basket)

 • Vad är spelförståelse för något?
 • Vad är en dribbling?
 • Vad finns det för olika positioner man kan ha i basket?

Arbetsområden:

 • Genomgång om volleybollens grunder
 • Fingerslag, baggerslag och serve
 • Kidzvolley
 • Genomgång om basketens regler.
 • Passning, skott, dribbling i basket.

 

Arbetssätt:

 • Övningar parvis                                          
 • Övningar i mindre grupper                                                                
 • Spel i lag där man tränar på att rotera                                                                      
 • Reflektion i helklass om olika de olika momenten i volleyboll och basket.                                                                 
 • Lekar där du får visa prov på olika strategier och samarbete.                                                                    

 

Viktiga ord och begrepp:     

baggerslag
fingerslag
serve
rotering
precision
engagemang
lagspel
dribbling
passning
skott

 
Bedömning:

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven och vad jag sett av:

 • Delaktighet på lektionerna.
 • Enskild reflektion i helklass om hur man spelar volleyboll.
 • Hur väl du får bollen dit du vill. 
 • Hur du hittar rätt i din rotering vid spel.
 • Din teknik.
 • Hur du använder dig av olika slag under spelets gång.
 • Hur du bidrar till att lekarna når sitt syfte.
 • Hur väl du använder dig av spelförståelse under spelets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Matris Bollspel

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
E
C
A
Grovmotorik och rörelse
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Samtal om fysisk aktivitet
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: