👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pop- och rockhistorien

Skapad 2020-01-07 10:47 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Musik
Under vårterminen kommer vi att fördjupa oss i hur populärmusiken växt fram och få en överblick över 1900-talets pop och rock. Du kommer också att få jobba med ensemblespel och att skapa text och musik på olika sätt.

Innehåll

Populärmusikens historia
Mål och syfte med arbetsområdet

Ur LGR 11
Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer

·       analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

·       Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

Moment och arbetsuppgifter

Du kommer att delta i föreläsningar om bakgrunden till pop- och rockmusiken.

Du kommer att sjunga och spela tillsammans med klassen.

Du kommer att skapa musik på olika sätt och framföra detta.

Du kommer att spela tillsammans med andra i en ensemble (musikgrupp) och framföra detta.

Du kommer att få lära dig grunderna i slagverk och elbasspel.

 

Vad ska du kunna?

Efter terminens arbete kan du:

 • berätta något om bakgrunden till dagens populärmusik
 • berätta något om vad som påverkar populärmusiken
 • berätta om de viktigaste dragen inom populärmusikhistorien
 • spela i ensemble som passar genremässigt
 • bidra till att skapa enkel musik
 • spela enkelt trumkomp och elbaskomp
 • göra kamratbedömning och självbedömning

 

Hur ska du visa vad du kan då?

 • Skriva en bluestext i grupp som klassen sedan sjunger
 • Bidra till att skapa enkel musik på lektionstid
 • Spela en låt i ensemble som framförs för klassen
 • Spela enkelt trumkomp och elbaskomp på lektionerna.
 • Svara på frågor om populärmusikens historia
 • Göra en skriftlig reflektion kring ditt arbete och hur och vad du lärt dig.
 • Göra kamratbedömning och självbedömning

 

Hjälp i arbetet

Sammanfattningar av genomgångarna finns i klassanteckningsboken

 

 

Lycka till!
//Anso

Matriser

Mu
Musik: Kunskapskrav årskurs 7-9

E
C
A
Instrument
Eleven kan spela melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Anpassa den egna stämman
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Spela musik
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Eleven sjunger eller spela på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Resonemang om musik
Eleven kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Skapa egen musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Musikaliska uttrycksformer
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Omdöme om musik
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Musikens funktioner och betydelse
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.