Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väståkraskolan åk 3 LPP i ämnet bild

Skapad 2020-01-07 10:52 i Väståkra F-9 Trelleborg
Övergripande LPP i bild.
Grundskola 1 – 3 Bild
Arbetsområden/uppgifter presenteras muntligt, skriftligt eller via elevens classroom. Arbetsuppgifterna skall täcka kunskapskraven för årskursen.

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Dina mål i bild.

 • Kunna framställa några olika typer av berättande bilder.
 • Kunna använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
 • Kunna använda några olika element som bygger upp en bild.
 • Kunna förklara hur några informativa bilder är utformade och fungerar.
 • Kunna delta i samtal om vad historiska och samtida bilder berättar.
 • Kunna ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Undervisning

 • Framställa bilder med teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Fotografera och överföra bilder med hjälp av datorprogram.
 • Diskutera vad olika bilder berättar och hur de är utformade och fungerar.

Bedömning

Detta bedömer du och jag

 • Din förmåga att framställa några olika typer av berättande och informativa bilder så att budskapet framgår.
 • Din förmåga att använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
 • Din förmåga att kombinera några olika bildelement.
 • Din förmåga att utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Din förmåga att presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.
 • Din förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som ledar framåt.
 • Din förmåga att föra underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna.

Bildframställning

Redskap för bildframställning

Bildanalys

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunksapskrav i kursplanerna:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: