Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska planering Åsö Sp8 v.2-8: "En la ciudad"

Skapad 2020-01-07 10:56 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
En la Ciudad y transportes
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet lär du dig att berätta om hur du tar dig till olika platser (transportmedel) samt att ge och förstå vägbeskrivningar på spanska. Du kommer även att lära dig om hur du berättar om framtiden, vad du ska göra.

Innehåll

                                    En la Ciudad           

 

Syfte med arbetsområdet:

·        Ord för färdmedel, stadens byggnader och platser

·        Verbet ir (ir en…), hay, está/están, regelbundna verb i presens mm.

·        Hur man pratar om framtiden (ir a + infinitiv)

·        Några lägesord

·        Vägbeskrivningar

 

Vad bedöms?

·       Din aktivitet under lektionstid

·         Muntliga uppgifter (v.7)

·         Skrivuppgifter (v.6) 

·         Prov 20/2 v. 8 (på kapitlet En la Ciudad)

 

 

 

 

Semana

Lunes

Miércoles

Jueves

2

LOV

STUDIEDAG

Text: En la ciudad (s. 40-41)

Vi jobbar med ord och fraser samt går igenom uttryck med verbet IR.

Läxa till torsdag v. 3

Verbet ir + transportmedel s. 40-41 i TB

3

Lyssna: övning 4 (s. 63 övningsbok) och övning 7 (s.65)

Muntligt: övning 5 (s. 64 övningsbok)

+ övningsbok s. 62-65

Muntligt + skriftligt i par: övning 8 (s. 65 övningsboken)

+ gör egna dialoger.

Text: Bienvenidos a mi barrio (s. 42-43) + övningsbok s. 66-69

 

Läxförhör: verbet ir + transportmedel

 

Grammatik: Genomgång futurum. + diverse övningar

 

Läxa: sidorna 42-43

 

4

Muntligt: muntlig övning 10 (s. 69 övningsbok)

+ fortsatt arbete övningar till texten (s. 66-69 i övningsboken)

Lyssna: övning 9 (s. 69 övningsbok)

 

Muntligt: övning 11 (s. 69 i övningsboken)

Jobba färdigt med sidorna 66-69 i övningsboken.

Läxförhör: Test (Läs. LH, s.306)

 

Text: ¿Cómo llego a…? (s.44-45)

 

Läxa: vägbeskrivningar, ord och fraser s. 44-45 textboken

5

Övningar s. 70-71.(öb)

 

Genomgång hay/está

 

Habla ya! – direcciones + övningar https://urskola.se/Produkter/200320-Habla-ya-Direcciones

 

 

Lyssna: övning 6 (s. 72 i öb)

 

Fortsatt arbete med text och övningar, s. 73-74 i övningsboken.

Läxförhör: Vägbeskrivningar. Kollar av muntligt

 

Skriv en text om ditt bostadsområde (”En mi barrio”) + något om vad du ska göra i helgen

 

Läxa: kunna skriva och berätta om dig själv, ditt boende, hur du tar dig till skolan samt planer för helgen

6

SAMTALSDAG 8-17

Extra övningar

Läxförhör: Test (Skriv. LH, s.308)

7

Muntligt prov på

1.       Vägbeskrivningar

2.       Hur du tar dig till skolan

3.       Vad du ska göra i helgen

 

Arbeta i arbetshäftet

Muntligt prov på

1.       Vägbeskrivningar

2.       Hur du tar dig till skolan

3.       Vad du ska göra i helgen

Arbeta i arbetshäftet

Muntligt prov på

1.       Vägbeskrivningar

2.       Hur du tar dig till skolan

3.       Vad du ska göra i helgen

Arbeta i arbetshäftet

8

Jobba färdigt i boken + provplugg

Jobba färdigt i boken + provplugg

PROV

 

·    

 

 

 

 

Matriser

M2
Matriser Spanska åk 8 "La ciudad"

E
C
A
Förstå tal
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda strategi
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda material
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: