👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola Engelska Crime v.4-12, 7E

Skapad 2020-01-07 10:59 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Crime
Grundskola 7 Engelska
Du kommer att i c:a nio veckors tid att arbeta med temat Crime. Du ska i grupp om max tre personer redogöra för en känd brottsling eller ett känt brott. Parallellt arbetar vi med engelsk språkriktighet och olika texter.

Innehåll

Du kommer utöver grupparbetet att arbeta med olika texter för upplevelser, information och kunskap som berör temat Crime. Vi arbetar med att utveckla oss i tal och skrift samt planera, genomföra och utvärdera uppgifter. Förhoppningen är att du kommer att reflektera och ta ansvar för din egen språkinlärning.

Genom att delta aktivt under lektionerna där du visar vad du lärt dig visar du också att du nått målen.

 

Tidsplan (preliminär, mindre ändringar kan förekomma)

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

5

Was it a crime, textarbete. Läxa

Indelning av grupper, fortsatt arbete

Samtalsdagar kan beröra undervisningen

Arbete i grupp

The great train robbery, text arbete, läxa

Läxförhör

7. 

Läxförhör, fortsatt arbete

English crimes, Jack the ripper (video). Grupparbete

8

Letters from the inside, textarbete.

Läxa

Fortsatt grupparbete

9

LOV

LOV

10

Fortsatt grupparbete

English Crimes, Rode Hill house murder (video). Grupparbete

Läxförhör

11

The gangster page, textarbete.

 Läxa

Läxförhör. Förberedelser inför redovisningar

12

Genrep redovisningar

REDOVISNINGAR

13

Fortsatt redovisningar

Film

Film och utvärdering

 

Uppgifter

Matriser

En
Eng 7-9

E
C
A
Förstå tal
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i tal
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig i skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.