Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 9, planering för veckorna 2-5

Skapad 2020-01-07 11:09 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Bonjour! Je te souhaite une très belle année 2020! I slutet av höstterminen arbetade vi med kapitel 2 i vårt läromedel Chez nous 4 som behandlade arbete och prao. Detta kapitel kommer vi att slutföra under de kommande veckorna fram t.o.m. vecka 5. Ta del av lektions- och läxplaneringen! Bonne continuation! Catharina

Innehåll

 

Chapitre 2 – Mon futur métier, Mon stage et Journal d’une jeune fille au pair

 

Tid: v 45 – 5

 

 

 

Varför ska vi arbeta med det här?

 

Snart är det dags för er alla att börja fundera över vad ni vill göra i framtiden och speciellt vad ni vill studera och göra i ert kommande yrkesliv. I vårt läromedel Chez nous 4 kommer chapitre 2  att behandla prao, yrkesval och arbete som au pair.

 

Enligt kursplanens centrala innehåll ska undervisningen innehålla och främja förståelsen och produktionen av följande:

 

-          Olika former av samtal och dialoger (t.ex. prata om ett drömyrke, din praovistelse)

 

-          Muntlig och skriftlig information, till exempel får du läsa en dagbokstext av en tjej som är au pair i Washington DC

 

-          Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

 

-          Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av samtal. (artighet då du samtalar med någon per telefon)

 

-          Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

 

-          Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

 

 

 

 

Det här kommer du att få undervisning om:

 

-          Du kommer att få träna dig i att prata om vardagliga ämnen (prao eller favorityrke)

 

-          Du får öva dig i att använda ett antal telefonfraser

 

-          Böjning av regelbundna verb i passé composé

 

-          Böjning av rörelseverb i passé composé

 

-          Adjektivets böjning och placering

 

-          Futurum; futur proche och futur simple

 

-          Imparfait

 

-          Verbet connaître i presens och passé composé

 

-          Verbet lire i presens och passé composé

 

-          Uttryck med il faut

 

-          Lite information om de fransktalande länderna Elfenbenskusten och Canada

 

 

 

Det här ska du lära dig:

 

-          Du ska kunna prata och berätta om vad du har gjort på din prao/ berätta om ditt drömyrke

 

-          Du ska kunna namn på några yrken

 

-          Du ska behärska ord och uttryck som hör till de texter vi arbetar med

 

-          Du ska kunna böja de regelbundna verben i passé composé

 

-          Du ska kunna böja rörelseverb i passé composé

 

-          Du ska kunna böja adjektiv och placera dem på rätt ställe i en mening

 

-          Du ska kunna böja ett verb i imparfait

 

-          Du ska kunna använda dig av futur simple

 

-          Du ska kunna uttryck med il faut

 

-          Du ska kunna böja verben aller, lire och connaître i presens och passé composé

 

-          Du ska kunna lösa ett språkligt problem på något sätt

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Vi kommer att utgå ifrån kap 2a och 2b i läromedlet. Vi kommer att ha gemensamma övningar men också övningar enskilt och i grupp. Vi kommer att lyssna på fransk musik och arbeta med låttexter.

 

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 

-          Din aktivitet på lektionerna

 

-          Läxförhör

 

-          Hörförståelse den 25 november och läsförståelse och skriftligt delprov den 5 december

 

Så här kan du påverka:

 

Du får vara med och bestämma vilka ord/uttryck som du anser att vi ska välja att lära oss och du får vara med och bestämma redovisningsformer. Du kan också lämna förslag på ämnesområden som intresserar dig och som du vill lära dig mer om.

 

Kunskapskrav som provet testar:

 

 

E

C

A

Höra

Eleven kan förstå det mest

väsentliga av innehållet i

tydligt talat, enkelt språk i

lugnt tempo om vardagliga

och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att med ett godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. 

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Tala

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

Skriftlig produktion

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Samtala

I interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

 

 

I interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

Interaktionsstrategier

Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

 

 

 

 Preliminär planering v. 45–5

 

Semaine

Lundi

Mardi

Jeudi

45

·         Un nouveau planning pour les semaines 45-2

·         Qu’est-ce que tu veux faire plus tard? Quel est ton métier de rêve?

·         Le livre d’ex p 34, le coup d’envoi, chapitre 2a Mon futur métier

·         Le livre de texte p 24-25, chapitre 2a Mon futur métier,

 

 

         Nouvelles en français facile: https://urskola.se/Produkter/212438-Nouvelles-en-francais-facile-2019-09-28

         On continue avec 

            chapitre 2a

         Le livre d’ex p 35–38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devoir semaine 45:

        Qu’est-ce que tu as fait pendant ton stage. Tu raconte pendant environ 20 secondes! Montre une photo ou une image!

         Le livre d’ex p 35–38

 

 

46

·         Le livre de texte p 96, futur proche et futur simple

·         Le livre d’ex p 131–132 et p 38–39

·         Jouer aux charades – le futur simple

 

          

         Nouvelles en français facile: https://urskola.se/Produkter/212433-Nouvelles-en-francais-facile-2019-10-12

         Le livre d’ex p 131–132 et p 38–39

         Le livre d’ex p 40 ex 11 Dans vingt ans…

 

Devoir semaine 46:

         Lyssna på Chapitre 2a Mon futur métier p 24–25  livre de texte + les mots (métier-C’est vrai) p 113–114 livre de texte.

         Använd www.ovningsmastaren.se för att repetera ord och uttryck

 

 

 

47

·         https://urskola.se/Produkter/190433-Alors-demande-Patisserie

 

 

         Nouvelles en français facile: https://urskola.se/Produkter/212424-Nouvelles-en-francais-facile-2019-10-26

 

 

Devoir semaine 47:

         Repetera futur proche och futur simple p 96 livre de texte

         Des renseignements sur le test (information om provet)

       Livre d’ex p 41, ex. 14

 

 

48

-          Compréhension orale (hörförståelse)

 

       

         Nouvelles en français facile:

         Utilise www.ovningsmastaren.se!

         Le livre d’ex p 42, le coup d’envoi chapitre 2b

         Le livre de texte, chapitre 2b

p 30–31

 

 

Devoir semaine 48:

         Lyssna på Chapitre 2a Mon futur métier p 24–25 le livre de texte + les mots (assez-une actrice) p 114.

        On continue avec chapitre 2b

49

·         Le livre de texte p 93, l’imparfait

·         Le livre d’ex p 49–52

 

      

 

         Nouvelles en français facile

         Le livre d’ex p 49–52

 

         Test de français -compréhension de texte et exercice écrit – une lettre

 

 

50

 

·         https://urskola.se/Produkter/190446-Alors-demande-La-gastronomie

 

         On parle de notes/on regarde un film

 

Devoir semaine 50:         Lyssna på Chapitre 2b Mon stage p 30–31  livre de texte + les mots p 114–115 livre de texte.

         Använd www.ovningsmastaren.se!

         On parle de notes/on regarde un film

 

51

 

·         On essaye de terminer ce qui reste à faire avant les vacances de Noël.

         https://www.youtube.com/watch?v=Qpx1CWCYyCk

        (La chanson: On attendait Noël. Noël est souvent une fëte assez stressante.Qu’est-ce qu’il fait pour préparer Noël?)

         Comment est-ce que l’on fête Noël en France? Tu travailles avec des liens,

Pas de cours de français!

Joyeux Noël et Bonne Année!

 

 

2

    Les vacances de Noël!

Les vacances de Noël!

         Bonne année 2020! Le premier cours de français!

        Maintenant il faut travailler!

        Quelques mots concernant le planning

         Communiquer en français:

Qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances de Noël? (Mots utiles: d’abord, ensuite, puis, parfois, soudain, souvent, aussitôt, parfois, toujours, enfin)

        L’imparfait

         Le livre de texte, p 89, les pronoms possessifs

         Livre de texte p 93, l’imparfait

         Livre d’ex p 49–52

 

3

·         Livre de texte p 93, l’imparfait

·         Livre d’ex p 49–52

·         ” Mon enfance”, un exercice écrit

 

         ” Mon enfance”, un exercice écrit

Devoir semaine 3:

Repetera på s 89,

possessive pronomen och

på s 93 tidsformen imparfait

         Communiquer en français

         Le livre de texte p 26 et 32

4

·         Livre d’ex p 56, Coup d’envoi

·         Livre de texte p 36-38, chapitre 2c, Journal d’une jeune fille au pair

 

        On continue avec chapitre 2c

         Livre d’ex p 57–61

 

Devoir semaine 4:

Repetera böjningen av verben lire och connaître i presens och passé composé, se textboken s 26 och s 32         Communiquer en français       On continue avec chapitre 2c

        Livre d’ex p 57–61

 5

·         Livre d’ex p 62, Écoutez!

·         Livre de texte p 39, La danse des magiciens (une copie)

 

 

         Un nouveau planning

         Le monde francophone    

        Livre d’ex p 64, Coup d’envoi

        Livre de texte p 42-44, chapitre 3a, Vacances à Marrakech

 

 

Devoir semaine 5:

Lyssna på Chapitre 2c Journal  d’une jeune fille au pair p 36–38  livre de texte + les mots p 116 livre de texte.

Använd gärna www.ovningsmastaren.se

         Communiquer en français

         Livre de texte p 42-44, chapitre 3a, Vacances à Marrakech

 

 

 

 

Med reservation för förändringar!

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: