Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i vår närmiljö

Skapad 2020-01-07 11:10 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Eleverna ska utveckla kunskaper om djuren i vår närmiljö.

Innehåll

Målet med arbetet är att 

 • du ska kunna berätta om några olika djur och deras livscykler
 • du ska kunna ge exempel på en näringskedja och kunna förklara vad det är
 • du ska kunna sortera några djur i olika grupper utifrån vilka egenskaper de har 
 • du ska med hjälp av det du har lärt dig skriva en enkel faktatext som andra kan läsa och förstå
 • du ska kunna söka information i faktatexter och från filmer

 

Under arbetets gång kommer vi att:

 • titta på filmer om olika svenska djur
 • läsa faktatexter
 • skriva faktatexter utifrån stödord
 • framställa bilder för att förtydliga texterna
 • göra olika övningar för att sortera djur utifrån deras egenskaper
 • samtala om hur man kan gruppera djur i exempelvis däggdjur, insekter


Du kommer redovisa ditt arbete genom att:

 • skriva faktatexter
 • delta i skapande aktiviteter
 • delta i olika övningar 
 • delta i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: