Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa

Skapad 2020-01-07 11:15 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi kommer att läsa oss geografiska begrepp, namn på platser (i Europa) och kunna läsa av olika slags kartor. Vi kommer att lära oss om naturgeografi och kulturgeografi och studera hur det ser ut i olika områden och vissa platser och varför det ser ut just så. Vi kommer att lära oss om de europeiska länderna.

Innehåll

Undervisning (under lektionerna kommer du att)

 

 • Arbeta med Koll på Europa
 • Kolla på utbildningsfilmer om Europa
 • Läsa Fröken Europa
 • Kolla på Geografens Testamente Europa

 

Mål för elev

 

 • Att få grundläggande kunskaper om natur- & kulturlandskap
 • På ett enkelt sätt kunna diskutera om vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka natur och människor
 • Lära sig geografiska begrepp som hör till Europa
 • På ett enkelt sätt kunna beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor
 • Lära sig om olika sorters kartor och kunna läsa av dem
 • Att få grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och veta vart i världen de europeiska länderna ligger

 

Bedömning

 

 • Att deltaga i diskussioner samt sin förmåga att resonera kring det vi arbetar med
 • Arbetet i aktivitetsboken Koll på Europa
 • Sin förmåga att använda sig av geografiska begrepp som hör till Europa
 • Slutprov geografi Europa

 

Uppgifter

 • Aktivitetsboken - Koll på Europa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: