Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt -20 Tema: JAG och VI

Skapad 2020-01-07 11:16 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola
Få en förståelse för sin egen identitet och självkänsla samt se sig som en tillgång i gruppen.

Innehåll

 

1. Målområde: vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå?

Syfte (generativ fråga)

Vi vill att barnen ska få en stark självkänsla och få tilltro till sin egen förmåga samt förståelse för sin omgivning för att växa som individer.

 

   

Barnens intressen initiativ, behov

 

 

Tema: JAG och VI

 

Barnens intresseområden fångas upp under temats gång

Förståelse

 

 

Få en förståelse för sin egen identitet och självkänsla. Även få möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra.

Förmågor

 

 

Förmåga att synas, höras inför andra, se sig som en tillgång i gruppen samt få ett samspel med omgivningen.  

Förskollärarens förhållningssätt

 

 

Vara närvarande, delaktiga och samspela med barnen, utmana dem till att våga utforska och lära känna sig själv och sin omgivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsplan: 

* Genom att använda oss utav smågrupper

* Sagor, flano

* Lek 

* Dramatisera olika sagor

* Gruppstärkande aktiviteter

* Skapande

 

Formativ uppföljning: Observation och dokumentation görs kontinuerligt. Fredag och måndagsplaneringar 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: