Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 5 - Argumenterande text

Skapad 2020-01-07 11:22 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska
Argumenterande text Har du någon gång känt att det skulle vara bra att övertyga någon så att du får som du vill? Det är faktiskt möjligt! Det finns knep som du kan använda dig av för att övertyga andra om din åsikt. Det kallas för att argumentera och det kommer du att få lära dig nu.

Innehåll

Tidsperiod

V 2 - 8

Syfte:

Du ska få lära dig att framföra dina åsikter både muntligt och skriftligt genom att använda argument.

Mål:

 

 

Arbetsgång:

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika argumenterande texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra olika övningar där ni ska träna på att formulera egna rubriker, inledningar, åsikter, argument och avslutningar.

- planera en argumenterande text och skriva en insändare utifrån den givna strukturen som kännetecknar en argumenterande text.

- titta på reklam och göra en muntliga presentation av din slogan.

 Vad bedöms?

- den skriftliga inlämningsuppgiften: att skriva en argumenterande text (insändare)

- den muntliga presentationen: där du framför din slogan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Ny nivå
Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Mer än godtagbra kunskaper
Struktur
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet. Din text har en enkel röd tråd. Du behöver träna mer på att skriva en sammanhängande text. Du visar att du försöker dela in texten i stycken.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet bra. Din text har en tydlig röd tråd. Du visar att du kan dela in din text i stycken bra.
Inledning/bakgrund
Inledningen i din text har en åsikt och du försöker skriva en bakgrund som förklarar din åsikt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar din åsikt.
Argument
Du har med något argument i din text. Du behöver förklara och utveckla dessa mer.
Du har med flera argument i din text och du visar att du kan förklara ett eller flera av dessa.
Motargument
Du har med något motargument i din text och ger en enkel "lösning" till ditt motargument. Du behöver förklara och utveckla det något.
Du har med något eller några tydliga motargument i din text och ger en eller flera enkla "lösningar" till ditt/dina motargument.
Avslutning
Din text innehåller en enkel avslutning. Du försöker sammanfatta det viktigaste innehållet i din text.
Du har med en avslutning som sammanfattar din text.
Bindeord
Du har med något bindeord i din text. Du behöver bli mer säker på dessa och när de används.
Du har med passande bindeord i din text. Du vet för det mesta vilka som ska användas i olika delar av din text.
Stavning
Många ord stavas rätt. Det finns återkommande stavfel, men stavningen stör inte läsningen av din text.
De flesta ord stavas rätt och din stavning stör inte läsningen av texten.

Ny rubrik

Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: