Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiden efter 1945

Skapad 2020-01-07 11:35 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F Historia
"Ett litet steg för människan men ett stort steg för mänskligheten". De orden sa Neil Armstrong när han som första människa landsteg på månen. Amerikanerna var därmed de första som hade varit på månen. Varför var det så viktigt för USA att vara första landet på månen och vad har det med kalla kriget att göra? I första delen av detta arbetsområde kommer du att få läsa om vad kalla kriget var och få exempel på konflikter som pågick under den perioden. Aktiviteterna under delen om kalla kriget ger dig en inblick i allt från hur det var att leva under hotet av kärnvapenkrig till vad som hände med Sovjetunionen efter dess fall. Den andra delen av arbetsområdet fokuserar på tre internationella organisationer som har vuxit fram genom historien. Det handlar om den Europeiska unionen (EU), Förenta nationerna (FN) och det nordiska samarbetet. Du kommer under arbetsområdet att få fokusera på både organisationernas historia och hur organisationerna arbetar i dag.

Innehåll

Tid: vecka 7-10

Lärandemål:

  • Jag kan redogöra för viktiga händelser och kriser under kalla kriget.
  • Jag kan beskriva samband mellan det förflutna och nuet i en konflikt.
  • Jag kan resonera kring händelser under kalla kriget utifrån centrala begrepp.
  • Jag kan diskutera orsaker och konsekvenser kring länders samarbete.

Så visar du vad du har lärt dig: aktivt deltagande på lektionerna, skriftligt prov/inlämningsuppgift, uppföljning i Clio

Matriser

Hi
Kunskapkrav historia åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Tidsperioder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: