Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 VT-20

Skapad 2020-01-07 11:38 i Tångaskolan Falkenberg
Matematik åk 1 VT-15
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att arbeta inom talområdet 0-100, lära oss om pengars värde och mäta.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Du kommer att få arbeta med förmågan att:
  lösa matematiska problem inom talområdet 0-100
 • beskriva dina lösningar
 • beskriva talets värde i förhållande till varandra
 • använda huvudräkning (lilla plus och lilla minus)
 • mäta

 

 

 

Bedömning - vad och hur

 • Du kommer att få beskriva dina matematiska lösningar muntligt, skriftligt och på räknespråket.
 • Du kommer att få visa att du automatiserat lilla plus och lilla minus muntligt och skriftligt.
 • Du kommer att få berätta om talets värde i förhållande till varandra.
 • Du kommer att få mäta olika saker och skriva hur långa de är.(cm, m)

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med att bygga tal inom talområdet 10-20 och därefter arbeta vidare med talen upp till 100. Vi kommer att beröra begrepp som hälften, dubbelt, udda, jämna tal. Vi arbetar praktiskt för att få förståelse för talens uppbyggnad.
Vi kommer att göra räknesagor enskilt och tillsammans med andra och förklara hur vi tänker för varandra.
Vi kommer att leka affär och lära oss om pengars värde.
Vi ska träna på att använda linjalen och mäta olika saker.(cm. m).
Vi ska automatisera lilla plus och lilla minus och kommer att träna detta på olika sätt ex parvis, med iPad eller matematikboken.
Vi ska också repetera uppdelningen av talen mellan 0-10 och lägga extra vikt vid tiokompisarna och dess användning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: