Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 1

Skapad 2020-01-07 11:39 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Grovmotoriska grundformer och deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik. Lekar och rörelse i natur och utemiljö.

Innehåll

Syfte

 • Utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.
 • Utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till den egna fysiska förmågan.
 • Utveckla kunskaper om risker och säkerhetsfrågor i samband med fysisk aktivitet.
 • Utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra

Centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 • Idh 1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh 1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh 1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh 1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh 1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh 1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh 1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh 1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Konkretisering av mål/ (du ska kunna)

 • Kunna utföra grovmotoriska grundformer, hoppa, rulla, krypa, åla, springa, gå, stödja, kasta, fånga, balansera och hänga.
 • Kunna utföra enkla övningar på olika redskap.
 • Kunna samordna sina rörelser, ex genom att hoppa rep, göra kullerbytta.
 • Kunna behärska rörelser i olika tempo.
 • Kunna delta i teknikträning i olika aktiviteter.
 • Delta i rörelseövningar till musik.
 • Kunna delta i lekar, spel och idrotter.
 • Delta i lekar och rörelser i natur- och utemiljöer.
 • Kännedom om enkla karttecken. 
 • Samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge,(åk 3).

Kommer att bedöma

Hur eleven anpassar sina rörelser i de olika övningarna.

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 1 -3

Rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
grovmotoriska grundformer t.ex. hoppa, springa
 • Idh  1-3
klarar till viss del de grovmotoriska grundformerna
klarar relativt väl av de grovmotoriska grundformerna
klarar väl av de grundmotoriska grundformerna
sammansatta grovmotoriska grundformer i t.ex. redskap
 • Idh  1-3
klarar till viss del av sammansatta grovmotoriska grundformer
klarar relativt väl av sammansatta grovmotoriska grundformer
klarar väl av sammansatta grovmotoriska grundformer
röra sig till musik i lekar och danser t.ex. takt och rytm
 • Idh  1-3
klarar till viss del av att röra sig till musik med takt och rytm
klarar relativt väl av att röra sig till musik med takt och rytm
klarar väl av att röra sig till musik med takt och rytm
samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
 • Idh  1-3
klarar till viss del av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar relativt väl av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar väl av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
regler och instruktioner i lekar och idrottsaktivitet
 • Idh  1-3
klarar till viss del av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
klarar relativt väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
klarar väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
rörelser i vattnet flyta,simma i mag- och ryggläge
 • Idh  1-3
Eleven kan delta i lekar på grunt vatten.
Eleven kan med hjälpmedel balansera, flyta och simma kortare sträckor i mag- och ryggläge
Eleven har en god vattenvana och kan balansera, flyta och simma kortare sträckor i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
duscha och byta om själv
klarar till viss del av att duscha och byta om själv
klarar relativt väl av att duscha och byta om själv
klarar väl av att duscha och byta om själv
samtala om upplevelser av: lek, hälsa, natur och utevistelse
 • Idh  1-3
svarar på direkta frågor
kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter
kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter

Friluftsliv och utevistelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
orientering
 • Idh  1-3
kan till viss del använda sig av enklare kartor
kan relativt väl använda sig av kartor
klarar väl av att använda sig av enkla kartor
lekar och rörelse i natur- och utemiljö
 • Idh  1-3
deltar till viss del i uteverksamhet i närmiljön
deltar relativt väl i uteverksamhet i närmiljön
klarar väl av uteverksamhet i närmiljön
allemansrättens grunder
 • Idh  1-3
kan till viss del allemansrättens grunder
kan relativt väl allemansrättens grunder
kan väl allemansrättens grunder
säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
 • Idh  1-3
behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt
visar relativt väl hänsyn och deltar på ett relativt säkert sätt
visar väl hänsyn och deltar på ett säkert sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: