Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Från Stenåldern till Vikingatiden

Skapad 2020-01-07 11:41 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 3 Historia
Hur levde vi för 10 000 år sedan och fram tills för 1000 år sedan? Vad åt vi? Hur bodde vi? Vad arbetade vi med? Gick barnen i skolan? Under vårterminen 2020 kommer våra SO-lektioner att handla om hur människor hade det i Norden under Stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern och Vikingatiden.

Innehåll

SYFTE- VAD ska du lära dig och varför?
 • Du ska få lära dig om hur människor levde under Forntiden (Stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern och  Vikingatiden)
 • Du ska få lära dig att jämföra Forntiden med Nutiden
 • Du ska få lära dig att hitta spår av Forntiden i naturen
 • Du ska få lära dig att använda tidslinjer och tidsbegrepp

 

Begrepp

Forntiden

Inlandsisen

Norden

Skandinavien

arkeolog

förfäder

Asagudarna

myter

 

Stenåldern

jägare

samlare

verktyg

bosatta

odla

bönder

jordbruk

husdjur

flinta

bärnsten

Bronsåldern

brons

metall

gjuta

hällristningar

Järnåldern

köpmän

järn

malm

smed

fornborgar

långhus

eldstad

by

träl

hövding

ringmur

port

brunn

gravgåvor

byteshandel

Vikingatiden

skepp

väderstrecken

plundringståg

kloster

munkar

runor

kristna

missionärer

 

ARBETSSÄTT - HUR ska du lära dig?

Vi tittar på filmer och läraren läser texter från "Sveriges historia - Forntid Medeltid" (Tengnäs) och "Boken om SO 1-3" (Liber). Ni jobbar i par med frågor och uppgifter kopplat till texterna. 

 

BEDÖMNING- Hur visar du vad du lärt dig?

Kahoot (frågequiz) om Stenåldern.

Skriftligt prov om Bronåldern.

Skriva en berättelse om Järnåldern.

Power Point med muntlig redovisning om Vikingatiden

 

Muntliga diskussioner i alla tidsåldrar. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: