Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv en dikt

Skapad 2020-01-07 11:54 i Modersmålsenheten Kristianstad
vi kommer att jobba med olika typer av texter med fokus pa poesi ock dikt efter avslutade ska du lämna in skriftligt form av en dikt.Dikten ska in hålla minst tre verser och kännetecknas specifika poetiska drag. Den ska läsas inför gruppen med rätt lässtrategi dessutom ska du kunna svara på relaterande frågar kring den dikt.
Grundskola 6 Modersmål
Vi kommer att jobba med olika typer av text under v. 3-6

Innehåll

Vi kommer att jobb  med olika typer av text  med fokus på poesi och dikt.

Efter avsluta område ska du lämna in skriftligt uppgift i form av en dikt. Dikten ska innehålla minst tre verser och kännetecken av specifika poetiska drag.

Den  ska läsas inför gruppen med  rätt lässtrategier  dessutom ska du kunna svara på relaterade frågar. 

Uppgifter

 • Skriv en dikt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: