Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse - Samarbete med boll som metod

Skapad 2020-01-07 12:02 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Eleverna får öva kärnkast, fånga samt kommunikation och samarbete. Detta i form av teknikövningar och enklare lekar och spel.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Eleverna får öva kärnkast, fånga samt kommunikation och samarbete. Detta sker i form av teknikövningar och enklare lekar och spel med boll. Stor vikt läggs vid samarbete, respekt och hänsyn.

Innehåll

Samarbete: med boll som metod

Period: V.03-05

- Beskrivning av arbetsområdet

 • Öva motorisk förmåga, samarbete & kommunikation

- Vad förväntas eleverna lära sig, koppling till kursplanen

 • Kärnkast
 • Fånga
 • Kommunicera & samarbeta

Bedömning & feedback får eleverna kring sin förmåga att:

 1. Uppvisa ett säkert beteende, med respekt för sig själv och andra
 2. Utföra kärnkast & fånga en boll
 3. Kommunicera och samarbeta med andra, visa respekt och hänsyn

När sker det? Under alla lektioner men också på sista lektionen då eleverna får visa upp sina förmågor kring Kasta & fånga, 2 & 2.

Detta för att jag ska säkerställa att jag sett det bästa som varje elev kan prestera.

 

Lektion 1: Kärnkast, teknik & kommunikation

Först presenteras ni för upplägget. Vi pratar också lite allmänt om säkerheten kring att använda bollar, speciellt när vi är flera i en sal och många bollar används samtidigt. Syftet är INTE att kasta bollarna på varandra utan att använda bollarna till att öva sin motorik kring kärnkast, fånga och kommunikation. Eleverna får tillsammans beskriva ett kärnkast som jag ska utföra, hur de ska visa för varandra att de är redo att få en passning och fånga bollen

Uppvärmning: Eleverna övar kärnkast och fånga 2 & 2 - jag delar in par & byter vid behov

Huvudmoment: Byta plats/typ av boll. Eleverna får fortsatt öva på att kasta och fånga 2 & 2 men nu kommer de få prova att passa och fånga med olika personer och olika typer av bollar

Avslutning: Varje lektion avslutas med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen och vad som ska ske nästa lektion.

 

Lektion 2-3: Lära sig ett enklare spel: KONBOLL

Kortare repetition av teknik vid kast & fånga samt mål med momentet.

Uppvärmning: Prickboll, eleverna värmer upp genom att spela ett bekant spel där de får öva på kärnkast.

Huvudmoment: Eleverna får lära sig reglerna för ett enklare spel, Konboll. Jag förevisar och vi provar tillsammans att spela., Jag bryter och går igenom regler/förtydligar vid behov och kopplar till samarbete, kommunikation och hänsyn. Eleverna övar på dessa förmågor. När eleverna är trygga med själva spelet kommer vi mer och mer att fokusera på strategi och taktik, hur eleverna med hjälp av att kommunicera och samarbeta kan nå framgång i spelet, tillsammans med att förmågorna kasta, fånga övas.

Avslutning: Varje lektion avslutas med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen och vad som ska ske nästa lektion.

 

Lektion 4-5 Nytt spel: KUNGSBOLL

Kortare repetition av teknik vid kast & fånga samt mål med momentet.

Uppvärmning: Prickboll, eleverna värmer upp genom att spela ett bekant spel där de får öva på kärnkast.

Huvudmoment: Vi byter spel: eleverna får lära sig reglerna för Kungsboll. Jag bryter och går igenom regler/förtydligar vid behov och jag kopplar till samarbete, kommunikation och hänsyn. Eleverna övar på dessa förmågor. När eleverna är trygga med själva spelet kommer vi mer och mer att fokusera på strategi och taktik, hur eleverna med hjälp av att kommunicera och samarbeta kan nå framgång i spelet, tillsammans med att förmågorna kasta, fånga övas.

Avslutning: Varje lektion avslutas med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen och vad som ska ske nästa lektion.

 

Lektion 6: Bedömning av elevernas förmågor

Bedömningen sker alltid löpande under arbetsområdet men vi avslutar momentet med att eleverna får visa upp sina förmågor kring att kasta och fånga, 2 och 2. 

Uppvärmning: Repetera teknik vid kast & fånga.

Huvudmoment: Eleverna får, 2 & 2, visa upp sina förmågor för mig kring att kasta & fånga.

Avslutning: Vi återkopplar till momentets mål, eleverna får ge feedback till mig och får veta vad nästa moment ska handla om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 4-6

Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  4-6   Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6   Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6   Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6   Simning i mag- och ryggläge.
F
E
C
A
Grovmotorik och rörelse (Skolverket)
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Grovmotorik och rörelse (Förenklad)
Eleven kan ibland anpassa sina rörelser till aktiviteten
Eleven kan oftast anpassa sina rörelser till aktiviteten
Eleven kan nästan alltid anpassa sina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten
Skador (Skolverket)
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
Skador (förenklad)
Eleven kan oftast ha ett säkert beteende på lektionerna samt berätta om ett sätt att förebygga skador på
Eleven kan nästan alltid ha ett säkert beteende på lektionerna samt berätta om fler än ett sätt att förebygga skador på
Eleven har alltid ett säkert beteende och kan berätta om flera sätt att förebygga skador på
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: