Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya ord om djur, Bon Voyage 2 kap3

Skapad 2020-01-07 12:12 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval Svenska
Vi lär oss om djur. Efter vi lär oss om klassrumsuttryck och klockan med texten Le secret de Lou.

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Djur vecka 2 och 3

Bon Voyage 2  - kapitel 3 Le secret de Lou vecka 4 till 6.

Mål för elev

Du tränar på att läsa franska texter.

Du tränar på att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Du utvecklar din förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i andra länder där franska talas och gör jämförelser med egna erfarenheter.

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområden skriva, läsförståelse, hörförståelse och realia.

Genomförande

Du ska kunna: djur, klassrumsuttryck, klockan,  räkneorden,

Du ska kunna : böja -er verb i presens être, bestämd artikel och obestämd artikel, uttalsregler läsa och översätta dialoger samt klassrumsuttryck fakta om det franska skolsystemet Frankrikes geografi.

Du kommer att arbeta med detta, kapitel 3 Bon Voyage 2 framtill vecka 6.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att formulera dig i skrift med ord och fullständiga meningar. Bedömningen sker genom läsprov, korta dialoger, diverse aktiviteter under lektioner  samt ett skriftligt prov (vecka 7): kapitel 3, djur.

Kursplanemål

Formulera sig i skrift. Läsförståelse. Uttal.

Matriser

Sv M2
Bon Voyage 3 ht 17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att uttrycka sig på franska i skrift..
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du skriver med mycket korta meningar och kan svara mycket kortfattat på frågor. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör men det påverkar inte begripligheten.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du skriver mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör få grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du skriver med ett visst flyt och med korrekta meningar.
Att förstå innehållet i olika slags franska dialoger.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: