Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2020-01-07 12:22 i Stora Skedvi skola Säter
Ett område kring jordens inre och yttre krafter. Vilka processer som formar och förändrar jordytan.
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska
Jordytan påverkas av både människa och natur. De inre och yttre krafterna påverkar jordytan och därmed människans livsmiljöer. Under de närmaste veckorna kommer du att få lära dig om hur jordens inre är uppbyggt och om hur de inre krafterna orsakar t ex vulkaner och jordbävningar. De yttre krafterna påverkar oss också på olika sätt beroende på var på jorden vi lever.

Innehåll

Mål

- skillnaden mellan jordens inre (endogena) och yttre (exogena) krafter.

- använda och förstå geografiska begrepp som erosion, vittring, plattektonik, kontinent och kontinentalplattor.

-  lära sig om olika fenomen i naturen och hur dessa fenomen uppkommit av naturens krafter: vulkanutbrott, jordskalv, jordbävning och tsunamis.

- förstå varför jordskalv är vanliga på vissa platser på jorden, men inte på andra. 

- förstå vilka krafter som är uppbyggande krafter och nedbrytande krafter av jordytan.

- förstå hur kontinentalplattorna rör sig och vad som händer när de rör sig.  

- förstå hur naturen och människan formar och förändrar jordytan. 

- analysera vad som orsakar olika naturkatastrofer och vilka konsekvenser det kan få för människor. 

 

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av filmer, presentationer/genomgångar, läsa olika texter och arbeta med frågor till texterna. Du kommer även illustrera jordens inre och yttre krafter med hjälp av trolldeg och presentera detta för yngre barn.

 

 

Bedömning

 • delaktighet på lektionerna 
 • enskilt arbete
 • grupparbete med att illustrera och presentera jordens inre och yttre krafter med hjälp av trolldeg och muntlig redovisning
 • hur väl du använder dig av geografiska ord och begrepp
 • kunskapstest

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Ge
Jordens inre och yttre krafter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om naturlandskap
Eleven har grundläggande kunskaper om naturlandskapet, hur det har formats och hur det förändras.
Eleven har goda kunskaper om naturlandskapet, hur det har formats och hur det förändras.
Eleven har mycket goda kunskaper om naturlandskapet,hur det har formats och hur det förändras.
Förmåga att använda begrepp
begrepp: jordskorpa, magma, mantel, kontinentalplattor, plattektonik, jordbävning, tsunami, vulkanutbrott, erosion, vittring och pangea.
Eleven känner till de flesta geografiska begrepp som tillhör ämnesområdet och kan kortfattat förklara dem.
Eleven känner till och kan med tydlighet beskriva och förklara den begrepp som tillhör ämnesområdet.
Eleven kan med tydlighet beskriva och förklara de begrepp som tillhör ämnesområdet och använda dem och använda dem på ett väl fungerande sätt i sina förklaringar och resonemang.
Analysera
Eleven kan föra enkla resonemang om de processor som formar jordens naturlandskap och hur människan påverkar och påverkas av dessa.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om de processor som formar jordens naturlandskap och hur människan påverkar och påverkas av dessa.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om de processor som formar jordens naturlandskap och hur människan påverkar och påverkas av dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: