👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola Tidiga civilisationer åk 7 VT20

Skapad 2020-01-07 12:49 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Det här momentet kommer sträcka sig från vecka 02 - 11 I det här momentet kommer vi att gå tillbaka till vad vi i modern tid kallar för civilisationernas början. Från Mesopotamien och Egypten och mycket mer. Vi kommer att gå igenom hur människan levde och varför. När de levde och vad de lämnade kvar, hur vi ska tolka det, samt vad de får för konsekvenser för vårt liv idag. Förhoppningen är att spåra vårt eget ursprung och samtidigt se vår egen utveckling, inte bara i Sverige utan även som människor på planeten jorden.

Innehåll

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Hemma

02

Intro vecka

 

 

Intro historia som ämne.

Genomgång människans utveckling, Jägare och samlare

Videogenomgångar på youtube

03

Fakta inhämtning

Människan befolkar världen,

 Jägare och samlare,

 Jordbruksrevolutionen

Fatta historia flodkulturer. 

Varför bosätter människan sig runt vatten?  

-       

Text och övningar på Clio

 Film, Hur uppstår en flodkultur 

 

 

 läxa nästa vecka Begrepp

Mesopotamien

Eufrat och Tigris

 

Text och övningar på Clio

 

Film SLI Mesopotamien 

Läxa till vecka 4:

 

Fakta kunskaper och begrepp

från lektion 1 vecka 3

04

Vatten

 Film SLI Egypten 

Genomgång Egypten

Nilen

-        Blir läxa nästa vecka

Läxförhör

Fakta och begrepp.  

Skriftspråket

 

Kina

Gula floden

 

Film SLI Kina och gula floden

Läxa till vecka 5:

 

Floderna och vattens betydelse för människan

05

Källkritik

Vad är källkritik

Varför är vi källkritiska

Läxförhör

Texter och uppgifter på clio

 

Källkritisk övning Rosettastenen

Instruktion

 

Eget arbete

Läxa till vecka 6 historisk källkritik

06

Fördjupning andra högkulturer  

 Eget arbete

Läxförhör källkritik

 

Eget arbete

Eget arbete

Förbereda presentation  

07

Presentera muntligt

 

Presentera eget arbete

Film SLI antikens Grekland

Genomgång Antikens Grekland

Instuderingsfrågor och texter från Clio

08

Det antika Grekland

Texter och övningar Clio

Antikens spår i dagens samhälle

Film SLI Romarriket  

Instuderingsfrågor och texter från Clio

09

Sportlov

 

 

 

 

 

Instuderingsfrågor och texter från Clio

10

Romarriket 

Genomgång Romarriket

Arbete inför provet

Texter och övningar Clio

Gruppövning

Romarrikets spår i dagens samhälle

Arbete inför provet

Instuderingsfrågor och texter från Clio

11

Prov

Arbete inför provet

Prov

 

 

 

Arbetssätt

Momentet kommer att gå genom 4 steg. 

1. Fakta inhämtning och allmänna kunskaper om människans utveckling från jägare och samlare till den neolitiska revolutionen (jordbruks revolutionen) 

2. Genomgångar och uppgifter rörande flodkulturerna i Mesopotamien, Nilen och Gula floden i Kina. 

3. Ett eget arbete om en annan högkultur 

4. Det antika Grekland och Romarriket 

Prov och bedömning

Momentet kommer att bedömas utifrån flera kortare läxförhör, en muntlig presentation samt ett kortare skriftligt prov. 

Kom ihåg att även er insats och er aktivitet under lektionerna kommer att räknas med under bedömningen. 

 

Material

Begreppslista 

https://quizlet.com/470933207/de-tidiga-civilisationerna-flash-cards/

Allmän fakta inhämtning:

På clio online kommer eleverna att hitta material så som

- människans utveckling

- Människan befolkar världen 

- Jägare och samlare

- Jordbruks revolutionen (den neolitiska revolutionen)

https://portals.clio.me/se/historia/7-9/omraaden/forna-civilisationer/foerhistoria/

 

Fördjupning i en högkultur 

Eleverna kommer även att fördjupa sig inom en eller flera högkulturer. Även dessa finns på Clio och de hittar man här:

 https://portals.clio.me/se/historia/7-9/omraaden/forna-civilisationer/hoegkulturer/

 

Antikens Grekland

Eleverna kommer även att beröra det antika Grekland och dess samhälle. Även dessa finns på Clio och de hittar man här: 

https://portals.clio.me/se/historia/7-9/omraaden/forna-civilisationer/det-antika-grekland/

Romarriket 

Eleverna kommer även att beröra det Romarriket och dess samhälle. Även dessa finns på Clio och de hittar man här: 

https://portals.clio.me/se/historia/7-9/omraaden/forna-civilisationer/antikens-rom/

Värt att tänka på!

De pedagogiska frågorna:

·         Vad?

·         När?

·         Hur?

·         Varför?

·         Vad leder det till?

  

 

Uppgifter

 • Youtube Genomgångar

 • SLI filmer med frågor till

 • Instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Tidiga civilisationer åk 7

E
C
A
FAKTAKUNSKAPER
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
RESONEMANG
Orsaker, konsekvenser
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Värderingar, levnadsvillkor
Människans levnadsvillkor påverka tiden människan lever i. Kvinnor, slavar i högkulturerna
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Samband
Kultur, migration, politik och levnadsvillkor
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
KÄLLKRITISK DISKUSSION
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften