👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 20 Faktatext

Skapad 2020-01-07 12:55 i Rävlanda skola Härryda
Visst är det roligt att skriva! I det här arbetet ska vi öva oss på att skriva berättelser med inledning handling och avslut. Vi ska också öva oss på hur vi får våra berättelser spännande med hjälp av miljö och personbeskrivningar.
Grundskola 3 Svenska
Hur skriver man egentligen en faktatext? Det ska vi träna på!

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet är att du ska lära dig textstrukturen för en faktatext. Du ska lära dig att samarbeta och vara demokratisk när du tillsammans med din kompis ska göra olika val genom er skrivprocess. Efter avslutat arbete är målet att du ska känna dig trygg i att skriva en faktatext självständigt, efter att ha gjort det tillsammans med en någon annan. 

 Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta utifrån cirkelmodellen vilket innebär att vi kommer jobba i olika faser:

 • fas 1:  vi kommer bygga upp kunskap inom området,  genom att göra en gemensam tankekarta om vad vi vet om texttypen. Vilka delar ska finnas med och i vilken ordning kommer delarna? Ni kommer få berätta om några faktatexter ni läst. 
 • fas 2: vi kommer läsa och undersöka texter för att skapa förebilder. 
 • fas 3: vi kommer skriva en gemensam text.
 • fas 4: nu ska du skriva en text tillsammans med en klasskompis.
 • fas 5: du skriver en egen text. 
 • under skrivprocessen kommer ni få respons av mig. 

 

Det här ska du lära dig

 • Hur en faktatext är uppbyggd och vilka delar som ska vara med. 
 • Skriva en texter tillsammans med en kompisar.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

– rubrik
– klassificering
– utseende
– boplats
– föda
– ungar
– övrigt

- sexfältare

- fakta 

Så här kan du visa dina kunskaper

Individuellt:

 • genom att vara delaktig under lärprocessen och delta i diskussioner.
 • genom att vara aktiv när du arbetar tillsammans med din kompis.
 • jag tittar på din individuella text och ser om du har med alla delar.

Er text:

 • genom att ta emot den respons ni får och tillsammans med din skrivkompis utveckla er text.  
 • jag tittar på er gemensamma text och ser vilka delar ni har med.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
HT 19 berättande texter

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Handstil
Du skriver texter med läslig handstil och på iPad.
 • Sv   3
Skrivregler
Du använder skrivreglerna på rätt sätt (stor bokstav, punkt och frågetecken).
 • Sv   3
Stavning
Du kan stava ord som du ofta använder i din text.
 • Sv   3
Textstruktur faktatext
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
 • Sv   3
Textstruktur faktatext
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
 • Sv   3