Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Klagstorps fritidshem vt20

Skapad 2020-01-07 13:18 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
Pedagogisk planering för Klagstorps fritidshem vårterminen 2020.

Innehåll

Lärmål

Skapa en trygg elevgrupp och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Öka elevernas förmåga att hantera konflikter på ett positivt sätt och skapa sociala kontaktytor.

 

Planering av utvärdering

Elevsamtal i januari för att få ett nuläge och i april för att jämföra/utvärdera resultatet.
Reflektioner
Observationer

 

Undervisning

Aktivitetslotteri
Lekar ute och inne
Samarbetsövningar
Testa på nya aktiviteter i olika gruppkonstellationer
Värderingsövningar

Drömlandet
Sagogrottan

Paradiset
Eleverna planerar och genomför veckans grej
Eleverna planerar, genomför och bjuder in till rörelseaktivitet i gymnastiksalen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: