👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen (Biologi)

Skapad 2020-01-07 13:42 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Biologi Kemi
För att förstå sig på sin egen kropp är det viktigt att även veta hur det man inte ser fungerar. Om du hamnar hos läkaren är det bra om man har ett hum om vad hen säger för att på ett bra sätt kunna ställa frågor. Det är även viktigt att veta hur man på bästa sätt tar hand om sin kropp för att få ett långt och bra liv.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Människokroppen

Under kommande period kommer vi att arbeta med människokroppen. Du kommer att få lära dig om kroppens olika organ och hur de samarbetar med varandra. En viktig del när vi arbetar med kroppen är hälsa och vad du själv kan göra för att ha så bra hälsa som möjligt.

 Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.                        

  •  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

  • Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

  • Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Som stöd för inlärning :

  • Vi kommer att ha genomgångar m.h.a Clio och Studi
  • Vi kommer att ha diskussioner.
  • Du kommer att få se en eller flera filmer och animeringar i Sensavis.
  • Du kommer att få arbeta med uppgifter.
  • Du kommer att få hemuppgifter på Clio.

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Powerpoints som ligger på teams, testa dig själv på Clio, Instuderingsuppgifter med facit inför provet eller tekniska hjälp vid redovisningar.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

           Ha genomgångar och klassrumsdiskussioner.

           Läsa i Clio 

           VÖL (Egna sammanfattningar)

           Dagliga muntliga förhör, grupparbete och redovisningar

Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.

 

Uppgifter

Matriser

Bi Ke
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Diskussion
Förmåga att diskutera muntligt och lyssna på andra för att föra diskussionen framåt
Du kan föra enkla samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar enkla ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara slutsatser.
Du kan föra utvecklade samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar utvecklade ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara slutsatser.
Du kan föra välutvecklade samtal och diskutera med andra genom att Du formulerar välutvecklade ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara slutsatser.
Undersökning
Förmåga att dra slutsatser utifrån kunskaper i biologi
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier om människokroppen
Du har grundläggande kunskaper om kroppens funktioner så som andningen matspjälkningen, hjärtat och blodomloppet genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om kroppens funktioner så som andningen matspjälkningen, hjärtat och blodomloppetgenom att förklara och visa på samband mellan dessa, t.ex. cellandningen med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om kroppens funktioner så som andningen matspjälkningen, hjärtat och blodomloppet och kan förklara och visa på samband mellan dessa som t.ex. att beskriva cellandningen med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskap
Kunskaper om olika yttre faktorers påverkan på människokroppen.
Du har visar enkelt att du har förståelse för att din livsstil kan inverka på människans hälsa genom vår livsstil. Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhyggien.
Du har förståelse för och kan föra ett utvecklat resonemang om att din livsstil kan inverka på människans hälsa.Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhyggien.
Du har god förståelse för och kan föra välutvecklade resonemang om att din livsstil kan inverka på människans. Faktorer som påverkar är t.ex. motion, sömn och kosthållning och handhyggien.