Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-01-07 13:42 i Trollskogens förskola Säter
Ett tematiskt arbetssätt om hållbar utveckling för att främja barnens förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling.
Förskola
Här följer en pedagogisk planering på hur vi ska arbeta med hållbar utveckling under läsåret VT20. Detta för att främja barnens förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med vårt arbete med Hållbar utveckling är att barnen under VT-20 ska utveckla sin förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling. Detta för att främja barnens förståelse och handlande inom en hållbar utveckling - för att kunna tillgodose sina och dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Bakgrunden till temat är att Säters kommun börjat sträva efter att invånarna ska tänka på sin närmiljö och skapa en hållbar framtid för kommande generationer

 

Mål

Eftersom Hållbar utveckling är ett brett tema kan samtliga läroplansmål beröras, dock fokuserar vi på vissa utvalda mål för att bidra till att temat blir så konkret som möjligt för barnen.

När det kommer till den ekologiska aspekten strävar vi efter att barnens ska få förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och öka deras omsorg om vår gemensamma miljö. Barnen ska få möjlighet att bli medvetna om att vi inte slänger skräp runt omkring oss, att varje individ kan göra skillnad, blir miljömedvetna och får kunskaper om naturens kretslopp, barnen blir en del i arbetet mot hållbar utveckling.

När det kommer till den ekonomiska aspekten strävar vi främst efter att barnen ska bli medvetna om hur de konsumerar materialet i sin miljö.

När det kommer till den sociala aspekten strävar vi främst efter att barnen känner sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, samt får förståelse för allas olikheter och allas värde i samhället.

 

Arbetssätt/metod

EKOLOGISK ASPEKT

- Vi tar regelbundet promenader till återvinningsstationen och sorterar vårt material så att det kan bli nytt - Vi är återvinningshjältar!

- Vi ska se om vi hittar informationsfilmer som förklarar vad som sker med materialet är vi sorterar det. 

- Vi besöker regelbundet skogen, och följer årstidernas skiftningar. 

 

 EKONOMISK ASPEKT

- Skapa med återvunnet- och naturmaterial.

- Vi ritar tex på båda sidorna av pappret istället för att ta nytt.

 

SOCIAL ASPEKT

- Vi samtalar om allas lika värde, lånar böcker kopplat till temat, belyser hur olika är bra och att vi alla behövs i pusslet.

- Vi låter barnen delta i demokratiska omröstningar så de själva kan påverka sin vardag.

 

 Utveckling och process dokumenterar 

Temat kommer dokumenteras med hjälp av barnens verk/skapande, med bild och anteckningar. Något som även kommer ligga som underlag för utvärdering och analys av temat.

Under temats gång ställer vi oss frågandes till vad temat skulle handla om från början, hur vi gör aktiviteterna meningsfulla för barnen, vilka förkunskaper har barnen, vad har barnen för hypoteser, hur går vi vidare med barnens hypoteser och gör dem undersökningsbara...

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: