Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrekunskap Åk 7

Skapad 2020-01-07 13:57 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 Musik
Med siktet på en tvådelad slutprodukt kommer vi arbeta med genrer från 1900-talet. Vi inleder med genomgång av några av de största genrerna, för att därefter skriva i smågrupper.

Innehåll

De första passen kommer gå till att lyssna, anteckna och diskutera kring stildrag, påverkan på samhället samt historik kring olika genrers uppkomst.

Efter genomgångarna kommer sedan samtliga elever göra en skriftlig uppgift kring valfri genres historia vilken kompletteras med en muntlig presentation av en låt där eleverna visar att de kan beskriva den genre de skrivit om träffsäkert. 

Uppgifter

 • Skriftlig genreuppgift åk 7

 • Muntlig genreuppgift åk 7

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  C 9
 • Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  C 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Genre musik 7-9

Grundnivå
Berätta om genren.
Medelnivå
Förklara hur genren funkar.
Hög nivå
Jämför genren med andra.
Instrument
Vilka instrument används?
Berätta om de vanligaste instrumenten i genren.
Förklara vilken känsla instrumenten ger just den här genren.
Jämför med andra genrer som har samma instrument men annan känsla, eller andra andra instrument men samma känsla.
Karaktärsdrag
Vad är typiskt för just den här musiken?
Berätta om de tydligaste delarna av genren.
Förklara hur delarna kan variera inom genren.
Jämför med andra genrer och se om samma karaktärsdrag finns på andra ställen utan att det blir samma genre.
Funktion och betydelse
Hur har samhället påverkat och påverkats av musiken?
Berätta hur samhället såg ut när genren uppkom och vad som gjorde att genren uppkom.
Förklara hur samhället påverkats av genren jämfört med hur samhället såg ut när genren uppkom.
Jämför med andra genrer och se om andra genrer haft liknande budskap, påverkan eller syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: